Municipiul Slatina are buget

0
306

Consilierii locali au aprobat bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Slatina.

În 2023, Slatina are un total de venituri de 431.326 mii lei, în timp ce cheltuielile ajung la 471.522 mii lei, deficitul fiind aşadar de 40.196 mii lei.

Din buget următoarele sume merg către:

 • Autoritati publice si actiuni externe, suma propusa este de 20.000 mii lei pentru cheltuieli de personal
 • Tranzactii privind datoria publica, se include suma 13.695 mii lei pentru plata comisioanelor si dobanzilor aferente datoriei publice interne
 • Locuinte, servicii si dezvoltare publica, suma propusa este de 49.993 mii lei din care; pentru activitatea proprie Primariei Slatina este propusa suma de 20.463 mii lei pentru rambursari de credite, 29.530 mii lei- cheltuieli de capital, in vederea implementarii obiectivelor de investitii
 • Locuinte, servicii si dezvoltare publica, pentru activitatea proprie Primariei mun.Slatina este propusa suma de 3.000 mii lei pentru subventie alocata serviciului public local de persoane cu autobuze in municipiul Slatina-diferente de tarif si compensatie
 • Autoritati publice si actiuni externe se aloca fonduri in vederea acoperirii necesarului pentru cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 14.461 mii lei
 • Servicii publice generale, suma propusa este de 1.818 mii lei pentru cheltuieli de personal
 • Ordine publica si siguranta nationala, suma propusa este de 7.000 mii lei pentru cheltuieli de personal
 • Sanatate, suma propusa este de 10.741 mii lei din care 10.240 mii lei pentru cheltuieli de personal aferente personalului medical din cabinetele plasate in incinta unitatilor de invatamant
 • Cultura, recreere si religie, suma propusa este de 23.510 mii lei
 • Asigurari si asistenta sociala, suma propusa este de 13.516 mii lei pentru activitatea Directiei Protectie si Asistenta Sociala
 • Protectia mediului , se aloca fonduri in suma de 6.500 mii lei pentru activitatea Directiei Administrare Patrimoniu-servicii salubritate iar pentru activitatea desfasurata de Primaria municipiului Slatina este propusa suma de 387 mii lei pentru cheltuieli de capital

Bugetul local se constituie din:
• venituri proprii formate din impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si
cote defalcate din impozitul pe venit;
• sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
• subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
• sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efecuate si
prefinatari si sume aferente proiectelor PNRR.