Serviciul de Probațiune Olt face angajări

0
1105

Serviciul de Probațiune Olt are două posturi vacante, unul de șofer și altul de secretară.

Candidații interesați de cele două posturi trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Astfel, cei care vor să fie șoferi la Serviciul de Probațiune Olt trebuie să aibă studii medii liceale, cu diplomă de Bacalaureat, să aibă permis de conducere categoria B, cel puțin trei ani vechime în muncă pe o funcție cu atribuții de conducere autovehicule, să nu aibă sancțiuni disciplinare aplicate.

Pentru postul de secretară, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă de Bacalaureat, experiență de cel puțin doi ani în activitatea de secretariat, să nu figureze cu sancțiuni disciplinare aplicate, care nu au fost radiate în condițiile legii.

Condiția esențială este ca toți cei interesați să fie încadrați într-o instituție publică pe postul de șofer/conducător auto, respectiv secretar/referent, practic fiind vorba despre un transfer între instituții.

Persoanele interesate își pot depune dosarul la sediul Direcției Naționale de Probațiune situată în București, sector 5, str. Apolodor, nr. 17, prin poștă/curier sau scanate pe adresa de e-mail dp@just.ro, până la data de 17 septembrie. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente: cererea de transfer; CV în format european; copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea; copie permis de conducere categoria B pentru posturile de șofer/conducător auto; adeverință eliberată de instituția angajatoare din care să reiasă funcția deținută în prezent, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului pentru care candidează; copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverințe, extras Revisal, adeverință ITM, care să ateste vechimea; istoric auto pentru ultimii 5 ani eliberat de poliția rutieră din raza de domiciliu, pentru ocuparea postului de șofer; recomandare de la ultimul loc de muncă/de la un loc de muncă anterior, cu număr de înregistrare.

Interviul se va derula fie la sediul Direcției Naționale de Probațiune, fie prin mijloace tehnice de audiere la distanță.

Informații suplimentare referitoare la procedura de transfer la cerere se pot obține de la DNP – secretariat – telefon 0726.755.330 sau prin e-mail la adresa: dp@just.ro.

Serviciul de Probațiune Olt funcționează în sediul Tribunalului Olt.