SERVICIUL DE EVIDENȚA A PERSOANELOR SLATINA ANGAJEAZĂ CONSILIER JURIDIC

0
439

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Slatina, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, de consilier juridic, clasa I, grad asistent.

Pentru a accede la acest post, cei interesaţi trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice şi vechime în specialitatea exercitării funcţiei de minimum 1 an.

Proba scrisă la concursul demarat pentru postul de consilier juridic va fi susţinută pe 17 martie 2021, de la ora 10.00. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare