Șefia unui serviciu important din structura Poliției Olt, scoasă din nou la concurs

0
710

Șefia Biroului de Combaterea Infracțiunilor Contra Patrimoniului și Grupări Infracționale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt a fost scoasă din nou la concurs. Asta după ce la concursul organizat în data de 18 iulie unicul candidat care a susținut proba scrisă a examenului a picat.

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef  Birou I – Biroul Combaterea Infracțiunilor Contra Patrimoniului și Grupări Infracționale,  cu recrutare din sursă internă (ofiţeri de poliţie).  Concursul va avea loc pe data de 14 noiembrie, iar înscrierea se va face până pe 16 octombrie, ora 14.00.

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență / echivalentă în domeniul științelor juridice sau studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistemul Bologna) în domeniul fundamental ,,Științe sociale”, ramura de știință ,,Științe juridice”; să aibă următoarea pregătire de specialitate:  să aibă sau să urmeze cursuri de perfecţionare în domeniul investigaţii criminale – cercetare penală / cursuri  de perfecţionare grupări infracţionale/combaterea infracţiunilor contra patrimoniului; să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv: să aibă gradul minim de inspector de poliţie; să aibă 5 ani vechime în M.A.I.; să aibă permis de conducere, minim categoria „B”; să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru clasa secret de stat, nivel de secretizare – „secret”;  să aibă sau să obţină aviz pentru desemnarea/promovarea în structurile poliţiei judiciare;  să aibă sau să obţină aviz pentru utilizarea bazelor de date ale Poliţiei Române; să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie, în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea/ aprecierea profesională individuală; să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere.

Concursul/examenul  va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, la data de 14.11.2018, începând cu ora 10.00, şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite de comisie. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ admis ” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „ admis ” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu, nr. 19, în zile lucrătoare, pe baza dosarului de recrutare, depus în volum complet, până la data de 16.10.2018, ora 14.00.  Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt – Serviciul Resurse Umane, telefon 0249/406.500, interior 20111. Trebuie precizat faptul că, la concursul pentru ocuparea postului de șef Birou de Combaterea Infracțiunilor Contra Patrimoniului și Grupări Infracționale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt organizat în data de 18 iulie s-au înscris doi candidați. Este vorba despre comisarul șef Daniel Costel Sultana și comisarul Zoltan Valentin Vincze. Surpriza cea mare a venit în ziua când a fost programată proba scrisă a examenului. Comisarul șef Daniel Costel Sultana nu s-a mai prezentat, aşa că a rămas un singur concurent în cursă, comisarul Zoltan Valentin Vincze , care… a picat concursul. Nota obținută de acesta a fost 5,82.

Ilie Bîzoi