Șefia Serviciului unei instituții din Olt, scoasă din nou la concurs

0
1262

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a scos din nou la concurs postul de șef serviciu –Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Olt. Asta după ce la concursul anterior, (care trebuia să aibă loc în ziua de 7 decembrie 2018), nu s-a înscris niciun candidat.

  Proba scrisă a examenului va avea loc pe 4 octombrie, de la ora 10.00, la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) București.

 Potrivit anunțului publicat pe site-ul ANFP condițiile de participare la concurs sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în ramura ştiinţe medicale; studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, sau cu diploma echivalentă conform prevederilor art. 153, alin.2 din Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
să deţină gradul de medic specialist sau medic primar într-una din specialităţile: igienă sau sănătate publică și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de  minimum 5 ani. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Postul de șef serviciu- Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt a fost scos din nou la concurs, după ce la concursul anterior nu s-a înscris niciun candidat. În prezent interimatul la șefia Serviciului Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt este asigurat de dr. Adela Bobeș.