Șefia Cabinetului conducerii Poliției Olt, scoasă la concurs

0
918

Șefia Servicului Cabinet din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt a fost scoasă, miercuri 9 mai 2018, la concurs. Examenul este programat pe data de 6 iunie, iar înscrierea se va face până miercuri, 16 mai. Postul de șef Serviciu Cabinet din cadrul IPJ Olt a rămas vacant după plecarea comisarului șef Alina Popescu. Ulterioar pe această funcție a fost împuternicit comisarul șef Claudia Radu și apoi comisarul Roxana Filip, iar acum postul a fost scos la concurs.

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, cu sediul în municipiul Slatina, strada Mihai Eminescu, numărul 19, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei vacante  de şef serviciu la Serviciul Cabinet din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, poziţia 04 din statul de organizare al I.P.J. Olt, cu recrutare din sursă internă (ofiţeri de poliţie).

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii: ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe socio-umane, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ciclul I de studii universitare (în sistem BOLOGNA), în unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe sociale şi ştiinţe inginereşti; să aibă următoarea pregătire de specialitate: pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe socio-umane, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”: studii de master, ciclul II de universitare, în unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe sociale şi ştiinţe inginereşti; să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv:  să aibă gradul minim de inspector principal de poliţie; să aibă 5 ani vechime în M.A.I.;  să aibă/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivelul „STRICT SECRET”; să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs; să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea/ aprecierea profesională individuală; să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere.

Concursul  va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, strada Mihai Eminescu, numărul 19, la data de 06.06.2018, începând cu ora 1100, şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite de comisie.

Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, în zile lucrătoare, pe baza dosarului de recrutare, depus în volum complet, până la data de 16 mai 2018, ora 1500. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt – Serviciul Resurse Umane, telefon 0249/406500, interior 20111.

Ilie Bîzoi