Ședință ordinară, la CJ Olt

0
2213

Consilierii judeţeni se întrunesc vineri, 24 februarie 2023, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează nu mai puțin de 15 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Proiectele ce urmează să fie aprobate sunt:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea structurii organizatorice a
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
227/15.12.2016

2. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru
perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt

3. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru
perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion
Minulescuˮ

4. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții
al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

5. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în
administrarea Consiliului Local al comunei Bârza, a unor părții din zona drumului județean DJ 644

6. Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din
județul Olt, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și
internaționale, în anul 2022

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația
”Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2023

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea
Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina”

9. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2023

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în
anul 2023 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult
aparținând cultelor religioase din județul Olt

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.
143/25.08.2016 cu privire la: aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean DJ 546,
Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) – Verguleasa (intersecție DN67B)“, a
cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.
168/26.10.2017 cu privire la: aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean DJ 642,
Stoenești (intersecție DN6) – Giuvărăști (limită județul Teleorman)“, a cheltuielilor legate de
proiect și a acordului de parteneriat

13. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina

15. Proiect de hotărâre cu privire la avizarea Regulamentului privind amplasarea
construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Caracal