Ședință ordinară, la CJ Olt

0
3157

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 24 noiembrie 2022, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează nu mai puțin de 14 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Proiectele ce urmează să fie aprobate sunt:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului
Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă

2. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2022

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
pentru obiectivul de investiții “Construire subunitate de intervenție în situații de urgență și
substație de ambulanță în comuna Dobroteasa”, strada Principală, nr. 39, comuna Dobroteasa, județul Olt

5. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut

6. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat
superior celui deținut

7. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Olt nr. 137/29.09.2022 cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și
dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor
legate de proiect

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect

10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Planurilor de restructurare pentru Centrul de îngrijire și asistență Slatina din structura Complexului servicii persoane adulte Slatina și Centrul de îngrijire și asistență Spineni, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020

11. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Spitalului Județean de Urgență Slatina

12. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor părți din
imobilul situat în municipiul Slatina, strada Zmeurei, nr. 9B, județul Olt

13. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenței nominale a Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și a secretariatului comisiei

14. Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității județului
Olt, în TRIMESTRUL III al anului 2022