Ședință ordinară, la CJ Olt

0
2492

Consilierii judeţeni se întrunesc  joi, 28 martie, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează 17 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Proiectele ce urmează să fie aprobate sunt:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2024

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru
îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Complexului servicii Sf. Elena Corabia” și a
cheltuielilor legate de proiect

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice (faza
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Complexului servicii Sf. Elena Corabia”

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru
îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Centrului de zi de recuperare pentru copii cu
dizabilități Caracal și Centrului de abilitare și reabilitare Caracal” și a cheltuielilor legate de
proiect

5. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în
administrarea Consiliului Local al comunei Baldovinești, a unor părți din zona drumului
județean DJ 643A

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice (faza
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal și Centrului de abilitare și reabilitare Caracal”

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru
îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Centrului de zi de recuperare pentru copii cu
dizabilități Slatina și Complexului de Servicii Sf. Ștefan Slatina” și a cheltuielilor legate de
proiect

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice (faza
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina și Complexului de Servicii Sf. Ștefan Slatina”

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru
susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru
Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Oltul” pe anul 2024

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru
susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2024

11. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2024

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor
spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Centrului de
Cultură și Artă Olt

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a
managementului Muzeului Județean Olt, pentru perioada 25.08.2022-31.12.2023, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul
Muzeului Județean Olt

15. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Spitalului Județean de Urgență Slatina

16. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de
competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, aprobarea emiterii licențelor de
traseu, precum și cu privire la aprobarea tarifelor de călătorie pentru biletele și abonamentele practicate de asocierea declarată câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, pentru grupa 10 din Programul de transport județean de persoane prin curse regulate, valabil până la data de 31.12.2028

17. Proiect de hotărâre cu privire la alipirea a două imobile terenuri având suprafețele de
802 mp, respectiv 7.632 mp, situate în orașul Balș, județul Olt, aflate în domeniul public al
Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt.