Şedinţa ordinară a lunii iunie din cadrul Consiliului Local Caracal. Proiecte de interes public, dezbătute şi aprobate de consilierii locali

1
1855

Astăzi, începând cu ora 10:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Caracal, a avut loc şedinţa ordinară aferentă lunii iunie.
Pe ordinea de zi s-au aflat 19 proiecte de hotărâre inițiate de Ion Doldurea, primarul municipiului Caracal.
Iată și care au fost proiectele ce au fost dezbătute şi aprobate de către consilierii locali.

1.Proiect de hotărâre nr. 96/27.05.2024 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru „Înființare Centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caracal, strada Primăverii, nr. 18, jud. Olt”.
Prezintă domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian.

2.Proiect de hotărâre nr. 110/20.06.2024 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafața de 27.979,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal, situat în Municipiul Caracal, str. Plevnei, nr. 36, Jud. Olt.
Prezintă domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian.

​3.Proiect de hotărâre nr. 111/20.06.2024 referitor la aprobarea Descrierii sumare a investiției pentru obiectivul de investiții ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN FILIPESCU, MUNICIPIUL CARACAL’’.
​Prezintă domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian.

4.Proiect de hotărâre nr. 112/20.06.2024 referitor la aprobarea proiectului „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN FILIPESCU, MUNICIPIUL CARACAL”, precum si a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian.

5.Proiect de hotărâre nr. 113/20.06.2024 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2024.
Prezintă domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu.

6.Proiect de hotărâre nr. 114/20.06.2024 referitor la rectificarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal.
Prezintă domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu.

7.Proiect de hotărâre nr. 115/20.06.2024 referitor la vânzarea fără licitație publică a imobilului teren în suprafață de 427.00 mp., situat în Municipiul Caracal, str. Armoniei, nr. 8, jud. Olt, către Pascu Adrian Florin.
Prezintă domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu.

8.Proiect de hotărâre nr. 116/20.06.2024 referitor la revocarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 74 din 29.03.2024 privind utilizarea cu titlu gratuit a spațiului în suprafață totală de 177,61 mp ce face parte din imobilul construcție înscris în CF nr. 51656 Deveselu, de către Comuna Deveselu pe perioada alegerilor ce se vor desfășura în cursul anului 2024.
Prezintă domnul consilier Cernat Costin-Șerban.

9.Proiect de hotărâre nr. 117/20.06.2024 referitor la aprobarea încheierii unui Contract/Acord de parteneriat între U.A.T. Municipiul Caracal și S.C. S.D.G. ARGEȘ COMPLET S.R.L. privind desfășurarea de campanii de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și deșeuri de baterii și acumulatori ( DBA) de pe raza municipiului Caracal.
Prezintă domnul consilier Cernat Costin-Șerban.

10.Proiect de hotărâre nr. 118/20.06.2024 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în cuprinsul H.C.L. Caracal nr. 195/29.09.2023 privind recompartimentarea imobilului construcție situat în Caracal str. 1 Decembrie 1918 nr. 14 A, jud. Olt.
Prezintă domnul consilier Cernat Costin-Șerban.

11.Proiect de hotărâre nr. 119/20.06.2024 referitor la înlocuirea anexei la H.C.L. Caracal nr. 20/26.01.2024, privind aprobarea listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse pentru anul 2024.
Prezintă domnul consilier Bățăgui Costel-Răzvan.

12.Proiect de hotărâre nr. 120/20.06.2024 referitor la aprobarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție precum și modificarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/26.01.2024 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNZIALE NICOLAE TITULESCU, MUNICIPIUL CARACAL ” precum și aprobarea descrierii sumare a investiției.
Prezintă domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian.

​13.Proiect de hotărâre nr. 121/20.06.2024 referitor la aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNZIALE NICOLAE TITULESCU, MUNICIPIUL CARACAL”, precum si a cheltuielilor legate de proiect.
​Prezintă domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian.

​14.Proiect de hotărâre nr. 122/25.06.2024 referitor la premierea domnului Popescu Ion Dumitru, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, din Craiova, pentru obținerea locului I la Olimpiada națională de tehnologia informației – 2024.
​Prezintă domnul consilier Bățăgui Costel-Răzvan.

15.Proiect de hotărâre nr. 123/25.06.2024 referitor la scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, în urma demolării construcției C1, situată în Caracal, str. Tîrgul Nou, nr. 2, jud. Olt, identificată în Cartea funciară nr. 59412 – Caracal.
​Prezintă domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian.

​16.Proiect de hotărâre nr. 124/25.06.2024 referitor la aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, la faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții ,,Construire ansamblu de locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Caracal”.
​Prezintă domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian

17.Proiect de hotărâre nr. 125/25.06.2024 referitor la darea în administrare Centrului financiar – Liceul Tehnologic ”Dimitrie Petrescu” Caracal, a imobilelor teren și construcții situat în Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 104, jud. Olt.
​Prezintă domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian.

​18.Proiect de hotărâre nr. 126/25.06.2024 referitor la reorganizarea Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Caracal, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Primăriei Municipiului Caracal.
​Prezintă domnul consilier Cernat Costin-Șerban.

19.Proiect de hotărâre nr 127/26.06.2024, referitor la aprobarea Organigramei Spitalului Municipal Caracal.
Prezintă domnul consilier Cernat Costin-Șerban.

 

1 COMENTARIU

  1. Este regretabil, se prezintă ordinea de zi, dar nu toate proiectele au fost aprobate în ședința CL.

Comentariile sunt închise.