Ședință mâine la Consiliul Local Slatina

0
353

Mâine va avea loc ședință ordinară din acest an a Consiliului Local Slatina.

Aceasta se va desfășura în incinta Casei Căsătoriilor de pe Dealul Grădiște și va începe la ora 16.30.

Pe ordinea de zi se află proiecte referitoare la lucrările de intervenții și indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiții privind modernizarea și reabilitarea carosabilului din municipiul Slatina, concesionarea prin atribuire directă către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a unor bunuri imobile – staţii de pompare ape uzate, ca bunuri de retur în cadrul contractului de delegare a gestiunii, prin concesionare, a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice generale și specifice din cadrul Serviciului Public Direcția Poliția Locală aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Slatina,  pentru anul 2018, atribuirea în folosinţă gratuită către Sindicatul din Administratia Publică Olt – CONSILIUM, a  unui spaţiu în suprafaţă de 24,64 din cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, strada Crişan nr. 33, jud. Olt.