ȘEDINȚĂ IMPORTANTĂ LA CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

0
519

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 24 iunie 2021, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează 12 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Plenul Consiliului Județean Olt se va reuni joi într-o noua şedinţă ordinară a instituției pe ordinea de zi fiind trecute 12 proiecte de hotărâre.

Printre proiectele importante ce vor supuse aprobării aleșilor județeni se numără cel referitor la acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru  unitățile de cult aparținând cultelor  religioase din Județul Olt, dar și proiectul de hotărâre cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Corabia”, ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

De asemenea, în ședința de joi, aleșii județeni vor supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021, precum și proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt.

Iată care sunt proiectele ce vor fi supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 24 iunie 2021:

Proiect de hotărâre cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Corabia”, ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

 Proiect de hotărâre cu privire la menținerea în funcția publică deținută a directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt

Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt

 Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui  deținut

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2021

Proiect de hotărâre cu privire la acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru  unitățile de cult aparținând cultelor  religioase din Județul Olt

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina

Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt

Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului servicii persoane adulte Corabia, serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt