ȘEDINȚĂ IMPORTANTĂ LA CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

1
666

Aleșii județeni se întrunesc joi, 17 decembrie, de la ora 11.00, într-o nouă ședință ordinară. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte de hotărâre, care vor fi dezbătute și ulterior votate sau nu de către aceștia.

Printre proiectele de hotărâre aflate în mapele de lucru ale consilierilor județeni se află cele referitoare la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2021, aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2021, precum și stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2021.

 De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței mai figurează și alte proiecte, la fel de importante, care vizează: aprobarea Planului de Investiții pe anul 2021 care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare constituit pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt, precum și aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul Județean Olt, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco și Administrația Fondului pentru Mediu. Nu în ultimul rând pe ordinea de zi a ședinței se află și proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020.

Iată care sunt proiectele ce vor fi supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 17 decembrie 2020:

 Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2021; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean pentru anul 2021; Proiect de hotărâre cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2021; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2021; Proiect de hotărâre cu privire la numirea în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.11.2020; Proiect de hotărâre cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. OLT DRUM S.A.; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul ”Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura Basarabilor nr.8, municipiul Slatina, județul Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul ”Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura Basarabilor nr.8, municipiul Slatina, județul Olt;

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul Județean Olt, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco și Administrația Fondului pentru Mediu; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2021”; Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 169/26.11.2020 cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt; Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 lit. a)-d) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 163/26.11.2020; Proiect de hotărâre cu privire la trecerea a unui teren în suprafață de 7053 mp din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la desemnare consilieri județeni pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020; Proiect de hotărâre cu privire la: cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2020; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ol

1 COMENTARIU

  1. Un proiect de demitere a managerei de la Ambulanta Olt, cea care a adus virusul in Olt, nu dati domnilor de la CJ Olt? Sau nu va lasa d-l presedinte? Ar meritao din plin!

Comments are closed.