ȘEDINȚĂ IMPORTANTĂ LA CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

0
790

Aleșii județeni se întrunesc joi, 26 noiembrie, de la ora 11.00, într-o nouă ședință ordinară. Pe ordinea de zi figurează un număr de 17 proiecte de hotărâre, care vor fi dezbătute și ulterior votate sau nu de către aceștia.

Printre proiectele de hotărâre aflate în mapele de lucru ale consilierilor județeni se află cele referitoare la: împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc persoanelor din județul Olt care împlinesc vârsta de 100 ani, precum și aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

 De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței mai figurează și alte proiecte, la fel de importante, care vizează: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000 – 6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”, precum și cel referitor la înființarea Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și ale Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt

Nu în ultimul rând pe ordinea de zi a ședinței se află și proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Extindere instalație termică interioară la corp Pavilion, Școala Profesională Specială Balș”. Tot în cadrul întâlnirii vor fi prezentate și două rapoarte trimestriale cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului.

Iată care sunt proiectele ce vor fi supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 26 noiembrie 2020:

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative în domeniul transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Extindere instalație termică interioară la corp Pavilion, Școala Profesională Specială Balș”; Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut; Proiect de hotărâre cu privire la: împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc persoanelor din județul Olt care împlinesc vârsta de 100 ani; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior; Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din subordinea Consiliului Județean Olt, pentru anul școlar 2020 – 2021; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă; Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizare componență Comisie pentru Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000 – 6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoana cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru lunile SEPTEMBRIE și OCTOMBRIE 2020; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale pentru perioada 01.03.2018 – 28.02.2021 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor; Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 3 litera a) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 150 din 05.11.2020 cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate; Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri și membri supleanți în cadrul Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi aflate în subordinea Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la înființarea Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și ale Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt; Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul III 2020; Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul III 2020.

Toate proiectele sunt inițiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.