Ședință extraordinară, la CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

0
618

Consilierii judeţeni se întrunesc luni, 20 iunie 2022, de la ora 11.00, în sedință extraordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează nu mai puțin de 5 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Proiectele ce urmează să fie aprobate sunt:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022

2. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea contractului de management al managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt

3. Proiect de hotărâre cu privire la menținerea în funcția publică deținută a directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt

4. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 146/30.09.2021 cu privire la: aprobarea prețurilor și tarifelor pentru plata
serviciilor de administrare a domeniului public și privat, a căror gestiune a fost delegată
Societății OLT DRUM S.A., constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară,
întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea
Consiliului Județean Olt