Se dau bani de la stat! Cine sunt beneficiarii

0
405

FNGCIMM continua semnarea convențiilor cu băncile implicate în finanțarea beneficiarilor Agentiei de Plati si Interventii in Agricultura, în baza cărora va garanta maxim 80% din valoarea creditelor pentru capital de lucru, acordate pentru desfașurarea activitaților curente.

Garantia de pâna la 2,5 milioane euro/beneficiar se acorda fermierilor activi care intentioneaza sa acceseze credite pentru capital de lucru, in baza sumelor alocate din subventii/ajutoare de stat, la solicitarea bancilor si in baza aceleiasi documentatii depuse pentru accesarea creditului,

Beneficiarii subvențiilor de stat din sectorul agricol si alimentar vor putea solicita credite garantate de FNGCIMM pentru urmatoarele masuri:

 a) masura 14 – bunastarea animalelor anul de angajament 2019;

b) masura 14 T-plati privind bunastarea animalelor, anul de cerere 2019;

c) schemele de sprijin implementate de APIA – campania 2019.

 

Acestia trebuie sa dețină adeverintele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiara in sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene, sa se incadreze in criteriile de eligibilitate ale finantatorilor si sa nu beneficieze de garantii de la alte Fonduri de garantare pentru finantarea acesata.

Pentru garantia acordata se plateste un singur comision de garantare, calculat in functie de categoria de risc stabilita de Banca finantatoare. Valoarea comisionului de garantare incepe de la 1,1%/ an, pentru beneficiarii incadrați de banca in categoria I, comisionul mediu fiind intre 1,5 – 1,6%.

 Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.
FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 4 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.