Se caută șef pentru Poliția municipiului Slatina

0
1432

Șefia Poliției municipiului Slatina a fost scoasă, joi 10 mai 2018, la concurs. Examenul este programat pe data de 20 iunie, iar înscrierea se va face până joi, 17 mai. Postul de șef al Poliției municipiului Slatina a rămas vacant după ce comisarul şef Vasile Stoean a ieşit la pensie. Ulterior pe această funcție a fost împuternicit comisarul Sorinel Bărbuică și apoi comisarul Mihai Mihalache.

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, cu sediul în municipiul Slatina, strada Mihai Eminescu, numărul 19, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei vacante  de şef al poliției municipiului reședință la Poliția Municipiului Slatina din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt,poziţia 362 din statul de organizare al I.P.J. Olt, cu recrutare din sursă internă (ofiţeri de poliţie).

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază: studii de lunga durata cu diploma de licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii : științe juridice , ştiinţe administrative, ştiinţe militare, ordine si siguranță publică/ciclul I studii universitare sistem BOLOGNA în unul din următoarele domenii: științe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe militare, ordine și siguranță publică; să aibă următoarea pregătire de specialitate: studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management/studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă absolvite anterior aplicării celor trei cicluri BOLOGNA într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul management/studii de master/ ciclul II de studii universitare într-unul dintre următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, management;  să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv: să aibă gradul minim de inspector principal de poliţie; să aibă 5 ani vechime în M.A.I.; să aibă permis de conducere, minim categoria „B”;  să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru clasa secret de stat, nivel de secretizare – „strict secret”; să aibă sau să obţină aviz pentru desemnarea/promovarea în structurile poliţiei judiciare; să aibă sau să obţină aviz pentru utilizarea bazelor de date ale Poliţiei Române; să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să aibă 3 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I.; să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea/ aprecierea profesională individuală; să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere.

Concursul  va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, strada Mihai Eminescu, numărul 19, la data de 20.06.2018, începând cu ora 1100, şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite de comisie. Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, în zile lucrătoare, pe baza dosarului de recrutare, depus în volum complet, până la data de 17.05.2018, ora 1500. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt – Serviciul Resurse Umane, telefon 0249/406500, interior 20111.

Ilie Bîzoi