Rata șomajului la nivelul județului Olt este de 4,43%

0
89

Potrivit AJOFM Olt, rata șomajului la nivelul județului, în aprilie 2022, era de 4,43 la sută, fiind înregistrați 7.094 de șomeri, din care 3.101 femei. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,52 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,09 procente.

Din totalul de 7.094 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 880  erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.214 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.438  șomeri provin din mediul rural și  1.396  sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (39,71 %), apoi somerii cu nivel de instruire  primar si fara studii (21,40 %), urmat de cei cu nivel de instruire liceal (19,55 %), iar 16,69 % au absolvit invatamantul profesional/arte si meseri. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,16 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,49 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1876 persoane foarte greu ocupabile,  3468 greu ocupabile, 1539 mediu ocupabile, iar 211 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.” au declarat reprezentanții AJOFM Olt.