Rata șomajului a scăzut în Olt

0
167

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt a dat publicității statistica privind numărul şomerilor din judeţ, înregistrați la sfârșitul lunii februarie. În total, erau înregistrați  8.237 șomeri (din care 3.847 femei), rata șomajului fiind de 6,37 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,51 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere de 0,14 pp.

Din totalul de 8.237 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.024 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.213  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.881  șomeri provin din mediul rural și  1.356  sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (41,04 %), apoi somerii cu nivel de instruire  liceal (24,36 %), urmat de cei au absolvit invatamantul profesional (16,40 %), iar 15,27 % au cei cu nivel de instruire  primar si fara studii . Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,15 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,76 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1699 persoane foarte greu ocupabile,  4121 greu ocupabile, 1888 mediu ocupabile, iar 529 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.” transmite AJOFM Olt.