Proiecte importante în ultima ședință de CJ din acest an

0
319

Aleșii județeni vor participa joi, 20 decembrie, la ultima ședință ordinară din acest an. Pe ordinea de zi figurează un număr de 17 proiecte de hotărâre, care vor fi dezbătute și ulterior votate sau nu de către aceștia.

Printre proiectele de hotărâre aflate în mapele de lucru ale consilierilor județeni la ultima ședință ordinară din 2018 se află cele referitoare la: APROBARE TAXE pentru anul 2019, stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2019, precum și aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, dar și a Regulamentului referitor la aprobarea, încasarea și utilizarea taxelor/taxelor speciale pentru prestarea unor activități de evidența persoanei și stare civilă de către Direcția Județeana de Evidență a Persoanelor Olt, pentru anul 2019.

Nu în ultimul rând pe ordinea de zi a ședinței mai figurează și alte două proiecte, la fel de importante, care vizează: aprobarea proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Vitomirești”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico-economici aferenți și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ644, km. 33+345 – 37+125, L=3,780km., Morunglav – Cârlogani”.

Iată care sunt proiectele ce vor fi supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 20 decembrie 2018:

 Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere

pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru

persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post in statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării;

 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului

Județului Olt la data de 30.11.2018; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, precum și a Regulamentului referitor la aprobarea, încasarea și utilizarea taxelor/taxelor speciale pentru prestarea unor activități de evidența persoanei și stare civilă de către Direcția Județeana de Evidență a Persoanelor Olt, pentru anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi vacante în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii în anul școlar 2018-2019; – aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2019;

Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizare componență Comisie pentru Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pe anul 2019; Proiect de hotărâre referitor la: APROBARE TAXE pentru anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019;  Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metro pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2019;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019”;  Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrarea Muzeului Județean Olt a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Vitomirești”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico-economici aferenți; Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și a reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ644, km. 33+345 – 37+125, L=3,780km., Morunglav – Cârlogani”.