Prime de încadrare pentru zeci de absolvenţi din Olt

0
205

Pe lângă informarea, consilierea şi formarea profesională, dar şi indemnizaţia de şomaj, absolvenţii care se angajează mai pot beneficia şi de alte facilităţi garantate de la bugetul de stat prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Olt.

Condiţia pentru a beneficia de aceste facilităţi este ca aceştia să se înregistreze în termen de două luni de la absolvire la AJOFM Olt ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi, în vederea medierii pentru încadrare în muncă. Pentru stimularea încadrării absolvențiilor înregistrați la agenție și care s-au încadrat, s-au acordat în anul 2017 prime pentru 31absolvenți, a precizat Elena Iordache, purtătorul de cuvânt al AJOFM Olt.

Prin recenta Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 95/2017, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie legea numărul 76/2002 a suferit modificări în ce priveşte regimul legal al şomerilor, cât şi cu privire la stimulentele ce se pot acorda pentru angajarea acestora, în diferite situaţii prevăzute de lege. Astfel, absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării. Prima de inserție se acordă în două tranșe egale, la data angajării şi după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Nu beneficiază de această primă: absolvenții care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu; absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepția situației în care, pentru persoanele respective, acești angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condițiile Legii numărul 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare; absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă. Persoanele care beneficiază de prima de inserție au dreptul la menținerea primei acordate și în situația în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în condițiile în care încadrarea în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleași condiții, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Ilie Bîzoi