PRIMĂRII DIN OLT CU ZECI DE DOSARE DE ALOCAŢII PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI. PRIMAR:  „Dacă mergem pe fiecare stradă și ne uităm nu este o casă în care să existe sărăcie”

0
706

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Olt plăteşte lunar peste 6,2 miliarde ROL drept alocaţii pentru susţinerea familiei în baza legii 277/2010, pentru un număr mediu de beneficiari de 4.109. Localitatea cu cele mai multe dosare de alocaţii pentru susţinerea familiei în plată este oraşul Corabia, unde peste 190 de familii beneficiază de acest sprijin financiar.

Conform unui clasament realizat de Gazeta Oltului pe baza datelor de la AJPIS Olt la capitolul alocaţii de susţinere (ASF) primul loc este ocupat de oraşul Corabia, cu 191 dosare, municipiul Caracal cu 160 de beneficiari, comuna Izvoarele cu 129, comuna Traian cu 92 de beneficiari și orașul Drăgănești-Olt cu 88 dosare. Pe poziția a șasea se situează comuna Iancu Jianu cu 85 de dosare, urmată de comuna Studina cu 82 de dosare și comuna comuna Movileni cu 80 de dosare.  Pe penultimul loc în top zece se situează municipiul Slatina cu 75 de dosare de alocație de susținere a familiei, iar pe poziția a zecea Fărcașele cu 73 dosare de ASF.

La polul opus, localităţile cu cele mai puţine alocaţii pentru susţinerea familiei sunt: Balș, Cungrea și Șopârlița, cu câte șapte dosare, fiecare Verguleasa -șase dosare, Baldovinești și Teslui, fiecare cu câte cinci dosare și Priseaca cu două dosare

În total, 4.109 de familii din judeţ primesc alocaţii pentru susţinerea familiei, suma alocată spre exemplu în luna aprilie anul curent pentru plata acestor beneficiari fiind de 621.761 RON.

Primarul comunei Traian, Ilie Crîmu, susține că odată cu preluarea mandatului de primar a primit şi această „moştenire”, însă paradoxal în localitate nu există familii sărace, ci doar persoane cu venituri reduse care potrivit legii se încadrează la această formă de sprijin financiar.

De când sunt eu aici, de cinci luni de zile, nu a venit nimeni să-și facă vreun dosar în plus, doar cei care erau înainte. Important este că nu sunt aici în localitate familii sărace, sărace, dar atâta timp cât se încadrează, lucrează soțul în afară fără contract sau nu lucrează cu contract de muncă ei se încadrează și atunci de asta și beneficiază. Nu le-a dat cineva că așa a vrut. Vreau să spun că nu sunt săraci. În localitatea noastră nu sunt săraci. Venitul mic le dă dreptul să aibă și aceste alocații, dar nu sunt săraci. Veniți să vedeți astăzi câți copii urmează să-și primească diplomele de merit și vedeți dumneavoastră dacă sunt săraci sau nu. Sau veniți prin localitate să vedeți mămicile cum sunt de îmbrăcate. Dacă mergem pe fiecare stradă și ne uităm nu este o casă în care să existe sărăcie”, a declarat primarul comunei Traian, Ilie Crîmu.

Cine beneficiază de alocaţia pentru susţinerea familiei

Alocația pentru susținerea familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, ce au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani și se acordă în baza Legii 277/ 2010. Aceste alocaţii se acordă familiilor ale căror venituri lunare pentru fiecare membru sunt mai mici de 530 de lei şi se calculează în funcţie de numărul de copii şi de venitul pentru fiecare membru al familiei.

Scopul acordării acestei alocaţii este acela de a completa veniturilor familiilor necesare asigurării unor condiţii mai bune de creștere, îngrijire şi educare a copiilor, precum şi pentru a stimula frecventare cursurilor unei forme de învăţământ de către copiii de vârstă şcolară. Familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale, și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară cu handicap grav sau accentuat și care nu frecventează o formă de învățământ, organizată în condițiile legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap și a dovezii eliberată de către secretariatul comisiei pentru protecția copilului, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învățământ, prevazută de lege. Scopul acordării acestei alocaţii este acela de a completa veniturilor familiilor necesare asigurării unor condiţii mai bune de creștere, îngrijire şi educare a copiilor, precum şi pentru a stimula frecventare cursurilor unei forme de învăţământ de către copiii de vârstă şcolară.

Cuantumul alocaţiei de susţinere a familiei

Cuantumul ASF este stabilit diferențiat, în funcție de veniturile familiei și numărul de membrii ai acesteia, astfel: Pentru familia formată din soţ-soţie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei: 82 de lei pentru familia cu un copil; 164 de lei pentru familia cu doi copii; 246 de lei pentru familia cu trei copii; 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii;

Pentru familia formată din soţ-sotie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei: 75 de lei pentru familia cu un copil; 150 de lei pentru familia cu doi copii; 225 de lei pentru familia cu trei copii; 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei: 107 lei pentru familia cu un copil; 214 lei pentru familia cu doi copii; 321 de lei pentru familia cu trei copii; 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii; Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei: 102 lei pentru familia cu un copil; 204 lei pentru familia cu doi copii; 306 lei pentru familia cu trei copii; 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Alocația se acordă pe baza de cerere şi declarație pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea fără întrerupere a cursurilor şcolare de către copii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care sa conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare. Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învățământ, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege.

Cererea se va înregistra la primăria de pe raza căreia familia îşi are domiciliul. În termen de 15 zile de la depunerea acestei cereri, primarul va dispune efectuarea unei anchete sociale pentru a verifica îndeplinirea de către solicitant a condițiilor de acordare a alocației. Tot primarul va dispune, în cel mult 5 zile de la data la care i se comunică rezultatul anchetei sociale, acordarea alocaţiei şi cuantumul acesteia sau respingerea cererii. Dreptul la alocaţie se acordă începând cu luna următoare înregistrării/depunerii cererii. Totodată, legea prevede ca titularul alocației este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.

 

 RAPORT PRIVIND ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI
Luna de raportare: 4/2021

 

Localitate Beneficiari plătiţi Suma totală platită pentru drepturile curente (lei)
BABICIU 45 7056
BALDOVINESTI 5 1191
BALS 7 1138
BALTENI 15 2315
BARASTI 14 2223
BARZA 30 5740
BOBICESTI 28 3802
BRANCOVENI 23 3356
BRASTAVATU 49 8058
BREBENI 15 2273
BUCINISU 25 3703
CALUI 20 4217
CARACAL 159 26473
CARLOGANI 31 4168
CEZIENI 15 2680
CILIENI 21 2804
COLONESTI 18 3378
CORABIA 188 28891
CORBU 38 6827
COTEANA 23 4056
CRAMPOIA 61 7894
CUNGREA 7 762
CURTISOARA 16 2040
DANEASA 50 7412
DEVESELU 27 4178
DOBRETU 30 3897
DOBROSLOVENI 76 11330
DOBROTEASA 28 4915
DOBRUN 42 6166
DRAGANESTI-OLT 90 14434
DRAGHICENI 15 2390
FAGETELU 10 995

 

FALCOIU 60 8886
FARCASELE 67 9742
GANEASA 32 5015
GARCOV 20 2630
GAVANESTI 22 2702
GHIMPETENI 27 4028
GIUVARASTI 14 2160
GOSTAVATU 52 7832
GRADINARI 56 9410
GRADINILE 31 5353
GROJDIBODU 36 5495
GURA PADINII 57 7087
IANCA 58 7052
IANCU JIANU 87 12773
ICOANA 12 2319
IPOTESTI 66 10582
IZBICENI 11 1588
IZVOARELE 133 20058
LELEASCA 18 3630
MARUNTEI 48 6644
MIHAESTI 17 2430
MILCOV 8 1253
MORUNGLAV 11 1380
MOVILENI 79 10922
NICOLAE TITULESCU 26 3444
OBARSIA 26 3591
OBOGA 43 5463
OPORELU 9 1272
OPTASI-MAGURA 10 1244
ORLEA 25 3695
OSICA DE JOS 54 8048
OSICA DE SUS 42 6008
PARSCOVENI 67 8967
PERIETI 23 4101
PIATRA-OLT 41 6655
PLESOIU 26 3972
POBORU 14 2344
POTCOAVA 37 5316
PRISEACA 2 257
RADOMIRESTI 26 4661
REDEA 39 5657
ROTUNDA 43 5669
RUSANESTI 49 6546
SAMBURESTI 18 3037
SARBII – MAGURA 14 2341
SCARISOARA 40 5795
SCHITU 32 6560
SCORNICESTI 35 4932
SEACA 24 4051
SERBANESTI 31 4637
SLATINA 74 12573
SLATIOARA 8 1158
SOPARLITA 7 1017
SPINENI 17 3414
SPRANCENATA 40 6711
STEFAN CEL MARE 24 3267
STOENESTI 72 11178
STOICANESTI 34 6026
STREJESTI 18 2638
STUDINA 79 10786
TATULESTI 14 1817
TESLUI 5 1081
TIA MARE 31 5331
TOPANA 11 1736
TRAIAN 92 13043
TUFENI 45 6257
URZICA 62 8490
VADASTRA 24 3717
VADASTRITA 44 6342
VALCELE 33 4960
VALEA MARE 30 5480
VALENI 53 7344
VERGULEASA 7 1202
VISINA 27 3924
VISINA NOUA 56 6519
VITOMIRESTI 16 2949
VLADILA 45 6543
VOINEASA 33 5506
VULPENI 35 5519
VULTURESTI 34 5237
Total 4109 621761