Primării din Olt cu sute de dosare de alocaţii de susţinere a familiei

0
467

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Olt plăteşte lunar în jur de zece miliarde de lei vechi de lei drept alocaţii de susţinere a familiei în baza legii 277/2010, pentru un număr mediu de beneficiari de 7.468. Localitatea cu cele mai multe dosare de alocaţii de susţinere a familiei în plată este oraşul Corabia, unde aproximativ 270 de familii beneficiază de alocaţii de susţinere.

Conform unei statistici realizate de AJPIS Olt, la solicitarea Gazeta Oltului, la capitolul alocaţii de susţinere (ASF) primul loc este ocupat de oraşul Corabia, cu 269 dosare, urmat de municipiul Caracal cu 253 de beneficiari, municipiul Slatina cu 217 dosare, comuna Izvoarele cu 212 și orașul Drăgănești Olt cu 182 de dosare. Pe poziția a șasea se află comuna Dobrosloveni cu 168 de dosare, urmată de comuna Movileni cu 153 de dosare și comuna Pârșcoveni cu 143 de dosare. Pe penultimul loc în top zece se situează comuna Mărunței cu 119 dosare de ASF și Iancu Jianu cu 118 dosare de ASF. În total, 7.468 de familii din judeţ primesc alocaţii de susţinere a familiei, suma alocată spre exemplu în luna octombrie anul curent pentru plata acestor benefciiari fiind de 1.007.400 lei.

Cine beneficiază de alocaţia de susţinere a familiei

Alocația pentru susținerea familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, ce au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani și se acordă în baza Legii 277/ 2010. Aceste alocaţii se acordă familiilor ale căror venituri lunare pentru fiecare membru sunt mai mici de 530 de lei şi se calculează în funcţie de numărul de copii şi de venitul pentru fiecare membru al familiei.

Scopul acordării acestei alocaţii este acela de a completa veniturilor familiilor necesare asigurării unor condiţii mai bune de creștere, îngrijire şi educare a copiilor, precum şi pentru a stimula frecventare cursurilor unei forme de învăţământ de către copiii de vârstă şcolară. Familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale, și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară cu handicap grav sau accentuat și care nu frecventează o formă de învățământ, organizată în condițiile legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap și a dovezii eliberată de către secretariatul comisiei pentru protecția copilului, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învățământ, prevazută de lege. Scopul acordării acestei alocaţii este acela de a completa veniturilor familiilor necesare asigurării unor condiţii mai bune de creștere, îngrijire şi educare a copiilor, precum şi pentru a stimula frecventare cursurilor unei forme de învăţământ de către copiii de vârstă şcolară.

Cuantumul alocaţiei de susţinere a familiei

Cuantumul ASF este stabilit diferențiat, în funcție de veniturile familiei și numărul de membrii ai acesteia, astfel: Pentru familia formată din soţ-soţie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei: 82 de lei pentru familia cu un copil; 164 de lei pentru familia cu doi copii; 246 de lei pentru familia cu trei copii; 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii;

Pentru familia formată din soţ-sotie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei: 75 de lei pentru familia cu un copil; 150 de lei pentru familia cu doi copii; 225 de lei pentru familia cu trei copii; 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei: 107 lei pentru familia cu un copil; 214 lei pentru familia cu doi copii; 321 de lei pentru familia cu trei copii; 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii; Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200 şi 530 de lei: 102 lei pentru familia cu un copil; 204 lei pentru familia cu doi copii; 306 lei pentru familia cu trei copii; 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Alocația se acordă pe baza de cerere şi declarație pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea fără întrerupere a cursurilor şcolare de către copii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care sa conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare. Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învățământ, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege.

Cererea se va înregistra la primăria de pe raza căreia familia îşi are domiciliul. În termen de 15 zile de la depunerea acestei cereri, primarul va dispune efectuarea unei anchete sociale pentru a verifica îndeplinirea de către solicitant a condițiilor de acordare a alocației. Tot primarul va dispune, în cel mult 5 zile de la data la care i se comunică rezultatul anchetei sociale, acordarea alocaţiei şi cuantumul acesteia sau respingerea cererii. Dreptul la alocaţie se acordă începând cu luna următoare înregistrării/depunerii cererii. Totodată, legea prevede ca titularul alocației este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.

Ilie Bîzoi