PRIMĂRIA SLATINA FACE ANGAJĂRI

0
1193

Primăria  Slatina organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Îndrumare Asociații de Proprietari. Concursul va avea loc pe 9 februarie 2021 (proba scrisă).

Pentru a ocupa acest post candidații trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Un avantaj îl constituie faptul că nu se cere vechime. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Proba scrisă a examenului va avea loc în data de 9 februarie 2021, de la ora 10.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.