Primăria Slatina angajează inspectori

0
982

Primăria municipiului Slatina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent și inspector, clasa I, grad profesional debutant  în cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Candidaţii care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an, pentru inspector asistent și studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, pentru inspector debutant. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 20 martie 2018, iar interviul pe 22 martie 2018.  Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 7 martie 2018.  Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de articolul 49, alineatul 1 din Hotărârea Guvernului numărul 611/2008 . Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Slatina, din strada Mihail Kogălniceanu, numărul 1, telefon 0249/439.233 sau 0249/439.377; e-mail office @primariaslatina.ro.

Ilie Bîzoi