Primăria Corabia face angajări

0
794

Primăria Corabia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a cinci posturi. Este vorba despre două posturi de paznic, două de muncitor necalificat și postul de administrator public al orașului. Concursurile vor avea loc între 25 și 31 mai 2018.

Pentru a ocupa aceste posturi candidații trebuie să aibă: studii generale sau medii finalizate cu certificat sau diplomă; adeverinţă, atestat sau certificat pentru calificarea profesională de agent de securitate sau adeverinţă din care să rezulte că participă la cursuri de calificare de agent de securitate, pentru postul de paznic și studii medii sau generale finalizate cu certificat sau diplomă, pentru postul de muncitor necalificat. Proba scrisă a examenului va avea loc în data de 29 mai, ora 10.00, iar interviul pe 31 mai, de la aceeași oră. Data limită pentru depunerea dosarelor este 18 mai 2018, ora 16.00. Pentru postul de administrator public, candidații trebuie să aibă  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice, juridice, administrative sau tehnice și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum cinci ani. Proba scrisă a examenului va avea loc în data de 25 mai, iar interviul pe 30 mai 2018. Data limită pentru depunerea dosarelor este 17 mai, ora 16.00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei orașului Corabia, strada Cuza Voda, numărul 54, telefon 0249/560.703.

Ilie Bîzoi