Primăria Caracal vrea să se împrumute de la bancă

0
554

Consilierii locali ai municipiului Caracal au aprobat vineri, 29 iunie, proiectul privind contractarea unui împrumut bancar în valoare de 60 de milioane de lei, pe o perioadă de cel mult 6 ani, necesar asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor ce urmează a fi finanțate din fonduri europene. Potrivit viceprimarului municipiului Caracal, Octavian Stănescu, proiectul de hotărâre a trecut cu unanimitate de voturi.

În expunerea de motive anexată la proiectul de hotărâre se arată că acest împrumut bancar se impune pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor de investiții finanțate din Fonduri Structurale și de Coeziune respectiv Programul Operațional Regional 2014-2020, Programul Operațional capital Uman și Programul Operațional Capacitate Administrativă. În acest moment Primăria Caracal prin Serviciul Programe Strategii de Dezvoltare implementează un număr de patru proiecte finanțate din fonduri europene: Restaurarea, consolidare, echiparea și dotarea Bibliotecii Virgil Carianopol, în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local; Restaurarea, consolidare, echiparea și dotarea Muzeului Romanațiului, în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local; Implementarea unui sistem de management performant pentru îmbunătățirea proceselor interne și creșterea calității serviciilor Primăriei municipiului Caracal; Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea Spitalului municipal Caracal.

Urmează semnarea contractului de finanțare și implicit implementarea a încă unui proiect care a fost selectat pentru finanțare din fonduri europene respectiv: Transparență , Etică și Integritate prin Parteneriat Social.

Grupul de Acțiune Locală Inima Romanațiului constituit la nivelul municipiului Caracal, în urma depunerii la finanțare și a Evaluării Strategiei de dezvoltare locală a zonei marginalizate (zona Fânărie) urmează să depună la finanțare în cadrul Programului Operațional Regional și Programului Operațional Capital Uman, până în luna august 2019, portofoliul aferent strategiei antemenționate format dintr-un număr de 22 de proiecte în valoare totală de 33 milioane de lei.

Viceprimarul municipiului Caracal, Octavian Stănescu, a declarat pentru Gazeta Oltului, că banca de la care va fi contractat împrumutul va fi desemnată în urma unei licitații.

Ilie Bîzoi