Primăria Caracal face angajări

0
524

Primăria Caracal face noi angajari. Instituţia scoate la concurs nu mai puțin de cinci posturi vacante. Este vorba despre două posturi de șef serviciu, gradul II, unul în cadrul Serviciului Achiziţii Publice și celălalt în cadrul Serviciului Juridic, Contencios, Autoritate Tutelară, un post de șef Birou, gradul II, la Biroul Registru Agricol, Fond Funciar și Cadastru, un post de consilier clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Contabilitate și un post de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Evidenţă Patrimoniu Public şi Privat. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată.

Cei care doresc să lucreze pentru Primăria Caracal  trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de articolul 54 din Legea numărul 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Candidații care doresc să ocupe posturile de șef serviciu și șef birou trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei public minimum  doi ani. Specializări ale studiilor universitare necesare: Specializări din ramura – Ştiinţe inginereşti pentru şef serviciu, gradul II, al Serviciului Achiziţii publice şi şef birou, gradul II, al Biroului Registru Agricol, Fond Funciar, Cadastru; Specializări din ramura – Ştiinţe juridice, pentru şef serviciu, gradul II, al Serviciului Juridic, Contencios, Autoritate Tutelară. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 26 iunie, data și ora interviului fiind comunicate ulterior. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 iunie 2018. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Contabilitate se cer: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile din ramura de ştiinţă ştiinţe economice și minimum cinci ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Evidenţă patrimoniu public şi privat candidații trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile din ramurile de ştiinţă – ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe administrative și minimum  un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 25 iunie, data și ora interviului fiind comunicate ulterior. Termenul limită de depunere a dosarelor este 14 iunie 2018. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei municipiului Caracal, din strada Piața Victoriei, numărul 10, telefon: 0249/511.384 interior 124.

Ilie Bîzoi