Primăria Caracal angajează administrator public

0
936

Primăria municipiului Caracal a scos la concurs postul de administrator public, contractul fiind pe perioadă nedeterminată. Potrivit anunţului, proba scrisă a concursului va avea loc pe data de 26 iunie 2017, ora 10.00 , iar interviul, care va consta în „prezentarea şi susţinerea unui proiect de management” este programat pentru data de 30 iunie 2017, de la ora 10.00. Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti” sau din domeniul fundamental „Ştiinţe sociale” ramurile de ştiinţă „Ştiinţe juridice”, „Ştiinţe administrative”, „Ştiinţe economice” (conform Anexei la Hotărârea de Guvern numărul 376/2016), opţional experienţă în administraţia publică de cel puţin trei ani sau studii universitare de masterat în domeniile:„Ştiinţe administrative”, „Administrarea afacerilor”, „Economie”, „Management”. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 iunie 2017, ora 14.00. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Caracal, Piaţa Victoriei numărul 10, telefon: 0249/511.384, interior 124.

Ilie Bîzoi