PRIMĂRIA BALȘ FACE ANGAJĂRI

0
526

Primăria oraşului Balş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  

Este vorba despre două posturi de consilier, clasa I,  grad superior în cadrul Serviciului Buget Contabilitate, Informatică de Gestiune.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice și minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 22 iulie 2021, de la ora 10.00, la sediul Primăriei Balș.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare,

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon/fax: 0249450145/0249450140 sau la adresa de e-mail: resurse.umane@primariabals.eu