Prestaţii sociale de aproape 268 milioane de lei, plătite în Olt, în 2017. Față de 2013 valoarea prestațiilor sociale a crescut cu peste 100 milioane de lei

0
270

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Olt a plătit în 2017 prestaţii sociale ce au însumat 267.753.518 de lei, direcţionate către un număr mediu de 150.735 de beneficiari din judeţ.

Statisticile AJPIS arată că ajutoarele sociale pentru care s-au cheltuit cei mai mulţi bani sunt alocaţiile de stat pentru copii, indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap, indemnizaţiile lunare pentru creşterea copilului şi venitul minim garantat.

Cele mai mari sume s-au alocat pentru plata persoanelor cu handicap. Pentru acest tip de prestaţie socială s-au cheltuit nu mai puţin de 86.803.800 lei, pentru un număr mediu de beneficiari de 41.954. Alte 83.139.312 de lei au reprezentat drepturi plătite beneficiarilor de alocații de stat, numărul mediu al beneficiarilor fiind de 69.216. Tot în 2017 s-au plătit 2.150 de indemnizații pentru creșterea copilului, care au însumat 36.365.429 de lei. De asemenea, 24.052.068 de lei au ajuns la un număr mediu de 7.832 de beneficiari, anul trecut, ca ajutoare sociale.Totodată,  7.375 de olteni  au încasat alocaţii de susţinerea familiei, suma totală plătită către aceşti fiind de 12.739.130 lei. Stimulentul de inserţie creştere copil a fost primit de 1.154 de olteni, suma totală plătită fiind de 8.901.786 de lei. În ceea ce priveşte alocaţia de plasament, 819 beneficiari au primit în 2017, în total 6.782.885 lei. De asemenea, pentru hrana persoanelor cu HIV au fost acordate indemnizaţii în cuantum total de 1.682.642 lei, numărul beneficiarilor fiind de 288.

Tot în aceeaşi perioadă de raportare, mii de olteni au primit aprobarea pentru ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei pe timpul sezonului rece suma acordată acestora ridicându-se la 1.027.813  lei. În total în 2017 au fost acordate prestaţii sociale în valoare de 267.753.518 lei pentru un număr mediu de 150.735 de beneficiari.

Dacă în 2013 AJPIS a efectuat plăţi în sumă totală de 156.480.762 lei, direcţionate către 150.949 de persoane din judeţ, în 2014 instituţia a achitat prestaţii sociale în cuantum de 163.854.089 lei unui număr mediu de 151.538 de beneficiari, în 2015 AJPIS Olt a plătit prestaţii sociale în cuantum total de 210.743.300 lei unui număr mediu de 145.636 de beneficiari, în timp ce în 2016  Agenția a plătit 245.091.600 de lei către  un număr mediu de 152.752 de beneficiari . Acest lucru arată faptul că valoarea prestațiilor sociale a crescut față de 2013 cu peste 100 milioane de lei.

Ilie Bîzoi