Președintele AOR solicită o întâlnire cu ministrul Finanțelor și președinții celor două Camere

0
495

Sufocaţi de competenţele transmise la nivel local și îngrijorați de noile propuneri ale guvernului, primarii orașelor mici și mijocii se vor întâlni pentru a-și decide poziția față de Proiectul de lege privind bugetul de stat pentru anul 2019

 

·  Sufocaţi de atribuirea unor competențe către administrația locală, în cele mai multe cazuri fără alocare de surse financiare suficiente, şi de nevoia asigurării funcţionării unor servicii publice care, pe lângă locuitorii propriilor orașelor, deservesc şi locuitorii comunelor învecinate,

·   Preocupați de faptul că, în ultimii ani, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale au suferit scăderi semnificative, care nu au putut fi compensate prin măsurile luate de autorităţile administraţiei publice locale şi nici în urma rectificărilor bugetare făcute de guvern,

·     Îngrijorați de propunerea guvernului privind trecerea în bugetele unităților administrativ-teritoriale a cheltuielilor pentru protecția copilului, centrelor pentru persoane cu handicap, drepturilor salariale ale însoțitorilor și indemnizațiilor persoanelor cu handicap și salarizării personalului neclerical,

·     Constatând din simulările făcute că bugetele locale ale orașelor vor fi în continuare în suferință, făcându-ne incertă funcționarea și lipsindu-ne de șansa unei dezvoltări,

·     Observând cu îngrijorare că dialogul cu autorităţile administraţiei publice locale este unul selectiv, administrația centrală refuzând să discute cu primarii orașelor mici și mijlocii problemele generate de proiectul bugetului de stat pentru anul 2019, Asociaţia Oraşelor din România (AOR) a solicitat ministrului Finanțelor Publice și președinților celor două Camere o întrevedere urgentă pentru discutarea propunerilor făcute de AOR, cu prioritate a celor referitoare la:

1.      Alocarea pentru unitățile administrativ-teritoriale cu statut de oraș a sumei de 1.400 lei/locuitor/an, dar nu mai puțin de 6 milioane lei/an/oraș, pentru asigurarea  unui buget minim de funcţionare.

Solicitarea sumei de 1.400 lei/locuitor/an pentru orașe și municipii se justifică prin faptul că aproape toate unităţile din mediul urban organizează şi asigură funcţionarea unor servicii publice de diversitate, mărime şi complexitate sporite, care deservesc, pe langă locuitorii acestor UAT-uri şi locuitorii din comunele învecinate (licee; spitale; creşe; servicii de evidenţă informatizată a persoanei; case de cultură; centre permanente pentru persoane în varstă şi alte servicii sociale; poliţie locală; gropi ecologice sau staţii de transfer ş.a.).

2.      Finanțarea drepturilor pentru protecția copilului, centrelor pentru persoane cu handicap, drepturilor salariale ale însoțitorilor și indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și contribuțiile pentru completarea drepturilor salariale pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară să fie asigurate conform mecanismului folosit în anul 2018 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, asigurate de bugetul de stat destinate pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, alocate separat în acest scop.

3.      Menționarea, în Legea privind bugetul de stat pentru anul 2019, a sumelor care vor fi atribuite pentru fiecare comună, oraș, municipiu și județ, așa cum a făcut legea bugetului de stat pe anul trecut.

Menționarea sumelor atribuite fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, pentru alocarea directă a 60% din impozitul pe venit încasat de la plătitorii de impozit pe venit de pe teritoriul unde își desfăşoară activitatea, dar și a sumelor ce vor fi alocate pentru echilibrare, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare, atât din sumele alocate din cota de 20,00 % din impozitul pe venit, cât și din sumele defalcate din TVA, este singura soluție acceptabilă pentru dezamorsarea stării de îngrijorare și neîncredere a primarilor de orașe.

Asociaţia Oraşelor din România consideră că dialogul este singura cale acceptabilă pentru a clarifica dacă propunerile construcției bugetare din proiectul de lege privind bugetul de stat pentru anul 2019 vor asigura resursele financiare necesare îndeplinirii tuturor atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru toate unitățile administrativ-teritoriale cu statut de oraș.

Pentru aceasta, Asociația Orașelor din România lansează un apel către toţi primarii de orașe din România, indiferent de culoarea politică, cerându-le să-şi convingă parlamentarii care îi reprezintă să nu susţină proiectul bugetului pe 2019 în forma prezentată de MFP şi să promoveze argumentat cerințele formulate de asociaţia noastră.

În cazul în care va constata o continuarea a lipsei de de receptivitate a administrației centrale pentru găsirea unor soluţii care să rezolve măcar parţial gravele probleme cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice locale din orașele mici, Asociaţia Oraşelor din România își va defini poziția în cadrul unei reuniuni a primarilor de orașe, care trebuie să se desfășoare cât mai repede posibil, urmând să se folosească de toate pârghiile legale pentru a obține resursele necesare îndeplinirii responsabilităţilor pe care autorităţile administraţiei publice locale le au, conform legii.

Consecinţele neluării în seamă a propunerilor făcute de AOR vor fi resimţite de colectivităţile locale, capacitatea administrativă a unităţilor administrativ-teritoriale rămânând cu mult sub responsabilităţile pe care autorităţile administraţiei publice locale le au stabilite prin lege şi sporind dependenţa de mecanisme de finanţare, din pixul consiliului judeţean sau a ministerului, prin decizia de apartenenţă politică.

Asociaţia Oraşelor din România doreşte ca primarii să nu mai fie dependenţi de Consiliul Judeţen sau de “Ministerul Binevoitor” şi, de aceea, solicită tuturor decidenților realizarea unui dialog real, pentru a putea face o administraţie publică locală performantă, în folosul cetăţeanului.

Președinte AOR (primar al orașului Balș), Mădălin-Ady Teodosescu