Postul de director executiv al DSP Olt, scos din nou la concurs

0
805

La mijlocul lunii septembrie este programat concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei de director executiv la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Olt. Astfel, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a anunţat acest concurs de recrutare pentru funcţia de director executiv, care este vacantă la DSP Olt, dar şi la alte 14 direcţii similare din judeţele Arad, Bacău, Botoşani, Braşov, Călăraşi, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Satu Mare, Suceava, Timiş, Tulcea şi municipiul Bucureşti.

 Candidaţii interesaţi de acest post de conducere îşi pot depune dosarele de înscriere la concurs în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul ANFP  (data afişării concursului 26 iulie 2017) , iar proba scrisă se va desfăşura pe 12 septembrie 2017, începând cu ora 10,00, la sediul ANFP din Bucureşti. Aspiranţii la şefia DSP Olt trebuie să îndeplinească o serie de condiţii pentru a participa la concursul de recrutare: trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,  absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă,  studii de masterat  sau postuniversitare absolvite în domediu administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii. De asemenea, o altă condiţie pentru candidaţi este vechimea  de minimum trei ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice pentru care concurează. În ceea ce priveşte dosarele de înscriere la concurs, acestea  trebuie să conţină copia actului de identitate, formularul de înscriere, copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia carnetului de muncă sau a adeverinţei care atestă vechimea în muncă, cazierul judiciar, adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, precum şi declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Postul de director executiv al DSP Olt a mai fost scos la concurs şi în luna mai, însă niciunul dintre cei trei candidaţi înscrişi nu a reuşit să promoveze examenul. Pentru acest post s-au înscris atunci doctoriţele Talia Cincă şi Livia Teleu, şi Dumitru Ionescu, toţi trei trecând cu bine de selecţia dosarelor. Numai că la proba scrisă a concursului s-au prezentat doar Talia Cincă şi Dumitru Ionescu, Livia Teleu, absentând. În urma corectării lucrărilor, ambii candidaţi au fost respinşi,  după ce  Dumitru Ionescu  a obţinut 22,6 puncte, iar Talia Cincă  21,6 puncte. În prezent interimatul la şefia instituţiei oltene este asigurat de doctoriţa Talia Cincă .

Ilie Bîzoi