Poliția olteană a renăscut precum pasărea „PHOENIX”!

0
1382

În cursul zilei de ieri, la sediul Poliției Județene Olt, a avut loc prima conferință de presă pe anul 2018. Au participat: comisarul șef Voiculescu Cristian – adjunct al șefului IPJ Olt și șef interimar al acestei instituții, comisarul șef Marian Popescu – șeful Biroului Control Intern, comisarul șef Viorel Preda – șeful Serviciului Resurse Umane, comisarul șef Laurențiu Nețoiu – șeful Serviciului Investigații Criminale și comisarul Cristian Bădiță – șeful Serviciului Rutier. Principala temă a adiscuțiilor a fost cea legată de activitatea poliției din județul Olt și de situiația operativă, în anul 2017. În acest sens, comisarul-șef Cristian Voiculescu, a prezentat presei locale un material SUCCINT! De fapt, o sinteză din ceea ce a prezentat și cu două zile în urmă, la „Bilanțul pe anul 2017”.
Publicăm mai jos, fără nici o modificare sau adăugire, materialul de analiză prezentat presei:
Conducerea I.P.J. Olt a avut în atenţie, permanent, încadrarea funcţiilor din statul de organizare, astfel că inspectoratul are un procent de ocupare a funcţiilor prevăzute de 94,45%, din care: ofiţeri 87,98%, agenţi 95,97 % şi personal contractual 95,34 %. La nivelul I.P.J. Olt, procentul femeilor încadrate este de 14,78% iar diferenţa de 85,22% o reprezintă ponderea bărbaţilor încadraţi.
În anul 2017, au fost repartizaţi la I.P.J. Olt 38 agenţi de poliţie şi 7 ofiţeri, iar 35 poliţişti (6 ofiţeri şi 29 agenţi) au fost mutaţi în cadrul unităţii de la alte arme sau din cadrul altor inspectorate de poliţie judeţene. În perioada analizată, au fost mutaţi de la I.P.J. Olt, la alte unităţi ale Poliţiei Române sau M.A.I., 24 poliţişti (8 ofiţeri, 16 agenţi), iar la 110 poliţişti (16 ofiţeri şi 94 agenţi), le-au încetat raporturile de serviciu.
În ceea ce priveşte situaţia operativă, în anul 2017, la nivelul I.P.J. Olt, au fost sesizate 11116 infracțiuni și a fost începută urmărirea penală in personam pentru 3017 fapte. Ca structură, dintre infracțiunile în care a fost începută urmărirea penală in personam, 464 sunt infracţiuni de natură economico-financiară, 1405 infracţiuni judiciare şi 1148 sunt infracţiuni de altă natură.
Din analiza datelor statistice privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, rezultă că, în anul 2017, la nivelul I.P.J. Olt, au fost constatate 60 de infracţiuni grave (cu 2 mai multe faţă de 58 fapte constatate în anul 2016) şi au fost declinate 32 fapte (25 fapte declinate în anul 2016).
La infracţiunile sesizate contra patrimoniului se constată scădere a infracţiunilor comise contra patrimoniului, fiind înregistrate 4533 astfel de fapte, faţă de 4924 în perioada similară 2016 ( -391 infracţiuni).
Din analizarea situaţiilor statistice, în anul 2017, se constata o scădere a infracţiunilor de furt sesizate, respectiv 2968 infracţiuni în perioada analizată, faţă de 3270, în anul
2016, scăderea fiind de 302 infracţiuni.
O scădere semnificativă se înregistrează la furtul din:
– locuinţe: 557 infracţiuni, comparativ cu 579 infracţiuni în anul 2016 ( – 22);
– societăţi comerciale: 444 infracţiuni, comparativ cu 549 infracţiuni în anul 2016 ( -105);
– buzunare, poşete, genţi etc: 153 infracţiuni, comparativ cu 180 în anul 2016 (-27);
– auto: 249 infracţiuni, comparativ cu 295 în anul 2016 ( -46).
Referitor la infracţionalitatea din domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase, au fost sesizate 296 infracţiuni, față de 78 în anul 2016. Din numărul total al infracţiunilor sesizate, 248 au fost pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor (art. 342 C.P.), 3 contra persoanei, 2 infracțiuni contra patrimoniului, 1 de natură economică, 33 infracțiuni prevăzute în legi speciale. De asemenea, au fost indisponibilizate în vederea confiscării 213 arme letale şi neletale, 295 cartuşe de diferite calibre şi mărci, 2 proiectile, 1133 explozivi (obiecte pirotehnice ), 12,5 kg sulfat de cupru , 28,5 kg produse de protecția plantelor (raticid și insecticid) şi 5 kg carne de vânat.
Ca urmare a activităţilor desfăşurate de poliţiştii specializaţi în domeniul criminalităţii economico financiare, în această perioadă, la nivelul I.P.J. Olt, au fost constatate 476 infracţiuni in personam de natură economico – financiară, cu 131 infracţiuni mai multe fapte, faţă de anul 2016.
La nivelul I.P.J. Olt, structurile de combatere a criminalităţii din sfera corupţiei şi a domeniilor conexe au înregistrat 19 de dosare penale. Au fost soluţionate 20 de dosare penale cu propunerea de declinare a competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt şi 6 cu propunerea de declinare a competenţei în favoarea D.N.A., pentru cercetarea a 82 persoane.
Prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale constituie una dintre priorităţile naţionale ale Poliţiei Române, mai ales datorită impactului social deosebit pe care îl are comiterea infracţiunilor subsumate acestei categorii, ce afectează sentimentul de siguranţă publică.
În anul 2017, au fost sesizate 358 infracţiuni stradale, la nivelul I.P.J. Olt, iar comparativ cu anul trecut, criminalitatea stradală înregistrează un trend descendent (- 22 infracţiuni, faţă de 380 fapte în anul 2016). Infracţiunile stradale sesizate reprezintă 3,22% din totalul sesizărilor
În urma activităţilor întreprinse, se observă o scădere a furturilor din auto (-20 fapte, comparativ cu 163 fapte în anul 2016) și a furturilor din buzunare, poşete, etc. (-6 fapte, comparativ cu 31 fapte în anul 2016).
Ca urmare a acţiunilor preventiv – informative (organizarea unor patrule în zona unităţilor şcolare şi participarea la întâlniri cu elevii şi profesorii), s-a creat baza pentru realizarea unui climat de siguranţă, astfel că, în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, s-au înregistrat doar 2 fapte, în anul 2017.
În incinta unităţilor de învăţământ, s-au înregistrat 36 fapte în anul 2017, comparativ cu 45 fapte în anul 2016.
În anul 2017, au fost primite, examinate şi repartizate la serviciile inspectoratului şi subunităţile de poliţie, pentru soluţionare, 4751 petiţii.
Referitor la activitatea pe linia punerii în executare a mandatelor penale, menţionăm că, în anul 2017, au fost primite spre a fi puse în executare 195 mandate și sentințe penale, care privesc 194 persoane .
În ceea ce priveşte siguranţa traficului rutier se înregistrează o scădere cu 4 a numărului accidentelor rutiere grave.
Principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave, în cursul anul 2017, au fost următoarele:
– viteza, prin cele două forme, viteză neadaptată şi viteză neregulamentară (20,22 %);
– indisciplina pietonală (17,41 %);
– indisciplina bicicliştilor (15,16%).
Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale constituie o prioritate a Poliţiei Române, astfel, în continuare poliţiştii vor desfăşura activităţi pentru prevenirea şi combaterea tuturor faptelor care încalcă normele legale în vigoare.
După discuțiile avute, întrebările puse de ziariștii prezenți și din materialul prezentat, se pot trage anumite concluzii. Echipa actuală de conducere a IPJ Olt, fără un comandant numit pe funcție, fără locțiitori și șefi de serviciu sau birouri stabiliți, are un mare merit că a reușit să mențină funcționalitatea bună a acestei imporatnte instituții a statului. Se știe că la finele anului trecut, practic, conducerea județeană, șefii polițiilor municipale și orășenești, mulți șefi de serviciu și birouri, cele mai experimentate cadre de conducere și execuție din IPJ Olt, AU IEȘIT LA PENSIE!
Concret, a fost decapiată, aproape în totalitate, toată “floarea” poliției din județul Olt, fiind un gol de cadre nemaiîntâlnit în istoria acesteia. În atare situație, cu multe cadre de poliție lipsă și cu tineri care, din mers, fără experiență, au preluat funcțiile rămase libere, putem spune, că acești oameni s-au aotudepășit. Prin eforturile și elanul lor tineresc au obținut, culmea, rezultate mai bune, la foarte mulți indicatori, față de perioada anului 2016.
Surprinzător, au scăzut considerabil faptele de indisciplină ale celor care lucrează în IPJ Olt, multe din infracțiunile cu violență și colaborarea cu celelalte instituții ale statului (parchete, poliții locale, jandarmerie, etc.) a cunoscut valențe ridicate.
Nu știm cum au apreciat cei din conducerea IGPR activitatea Poliției Județene Olt, pe anul 2017, dar, după materialele și datele pe care le avem, după informațiile și constatările noastre, nu greșim cu nimic dacă publicăm un: Sincere felicitări, poliției din Olt!
Pavel Calciu