Peste 500 de olteni au cumpărat 843 de ani de vechime în muncă

0
457

Oltenii care au lipsă ani de muncă mai au la dispoziţie doar două luni pentru a-şi cumpăra vechimea necesară pensionării. De la intrarea în vigoare a legii care permite acest lucru şi până în prezent peste 500 de olteni şi-au completat stagiul de cotizare prin cumpărarea de vechime. Pentru a cumpăra vechime, doritorii trebuie să fie persoane care nu au fost asigurate în ultimii cinci ani, nu au vârsta de pensionare, dar nici loc de muncă şi să se prezinte cu actele necesare la sediul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Olt.

Conform Legii186/2016, care a intrat în vigoare la data de 27 octombrie 2016, persoanele care vor să iasă la pensie, dar nu au stagiul de cotizare complet pot cumpăra de acum vechime şi retroactiv. Venitul asigurat (pentru care se plăteşte contribuţia retroactivă) trebuie ales astfel încât să nu fie mai mic decât salariul de bază minim brut, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public, şi nici mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, în calcul luându-se cota de contribuţie pentru condiţii normale de muncă, valabile în luna/lunile anterioare pentru care se face plata. Posibilitatea de plată retroactivă a contribuţiei la pensii este valabilă doar pentru perioadele anterioare (în limita a cinci ani) în care cei interesaţi n-au fost asiguraţi nici în sistemul public de pensii, nici într-un alt sistem de asigurări sociale, respectiv nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat acestuia (şomaj, pensie de invaliditate etc.). Trebuie reţinut faptul că încheierea contractului de asigurare socială, în temeiul prevederilor Legii numărul 186/2016, poate fi solicitată numai în perioada 27 octombrie 2016 – 31 decembrie 2017. Plata efectivă a contribuţiei la pensii este posibilă fie într-o singură tranşă, fie în tranşe lunare. La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul, respectiv mandatarul acestuia, va completa o declaraţie, din care să reiasă perioada pentru care se solicită asigurarea, că nu a avut calitatea de asigurat pentru pensii în perioada respectivă şi nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, dar şi că nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului. Este de precizat faptul că vechimea se poate cumpăra pentru lunile nemuncite din perioada noiembrie 2011 – octombrie 2016. „ Numărul contractelor încheiate conform Legii 186/2016, în perioada noiembrie 2016-24 octombrie 2017 este de 518. Contribuția încasată ca urmare a încheierii contractelor de asigurare, în perioada menționată a fost de 2.805.189 de lei, adică peste 28 miliarde de lei vechi, a precizat Iulian Smarandache, directorul executiv al CJP Olt. Pentru cele 518 contracte, oltenii au cumpărat peste 843 de ani de vechime în muncă.

 Douăzeci şi şapte de olteni au cumpărat 135 de ani de muncă

 Cea mai mare perioadă pentru care s-a încheiat un contract de asigurare, conform Legii 186/2016 este de cinci ani, nu mai puţin de 27 de olteni scoţând din buzunare, peste 15.000 de lei , fiecare, (în total peste patru miliarde de lei vechi) iar cea mai mică perioadă pentru care s-au asigurat oltenii este de o lună, în această situaţie aflându-se 17 persoane. De asemenea, pentru patru ani s-au asigurat șase persoane, pentru trei ani s-au asigurat 13 persoane, pentru doi ani – 27 de persoane, pentru 1 an – 43 de persoane, pentru un an și trei luni-13 persoane, pentru un an și trei luni-13 persoane, doi ani și șase luni-14 persoane, pentru opt luni-14 persoane, pentru șapte luni-15 persoane, pentru șase luni-28 de persoane, pentru cinci luni-16 persoane, iar între o lună şi cinci luni s-au asigurat peste 300 de persoane.  Calculele arată că dacă o persoană vrea să cumpere cinci ani de vechime aceasta trebuie să scoată din buzunar aproximativ 15.500 de lei.

Ilie Bîzoi