Peste 35.000 de olteni trăiesc cu 17 lei pe zi

0
233

În judeţul nostru, 35.000 de oameni trebuie să trăiască, fiecare, din 17 lei pe zi. Este vorba de cei mai săraci dintre pensionarii aflaţi în scriptele Casei Judeţene de Pensii (CJP) Olt, care primesc indemnizaţie socială sau, cu alte cuvinte, pensia socială minimă garantată, în cuantum de 520 lei lunar.

În judeţul nostru, peste 35.000 de oameni sunt beneficiari de pensie socială. Numărul acestora a crescut odată cu majorarea nivelului indemnizației sociale. Dacă în luna februarie existau 16.733 de persoane beneficiare de indemnizație socială, începând cu luna martie 2017, odată cu majorarea cuantumului a crescut și numărul beneficiarilor de pensie socială cu încă 18.519 lei.

Indemnizaţia socială pentru pensionari se acordă din oficiu, fără a fi nevoie de depunerea unei cereri însoţite de documente doveditoare, tuturor pensionarilor sistemului public de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, daca nivelul cuantumului pensiei se situează sub nivelul pensiei sociale minime garantate. În această categorie sunt incluşi şi agricultorii, invalizii, urmaşii celor care au lucrat, cei care primesc o pensie anticipată sau care s-au pensionat la limită de vârstă. În luna martie 2017 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevazută de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate a crescut la 520 lei, faţă de 400 lei cât era până la aceasta dată. La cele 16.733 persoane beneficiare de indemnizaţie socială în luna februarie 2017 s-au adaugat un număr de 18.519 persoane, astfel că, în luna martie 2017, s-au aflat în evidenţă un număr de 35.252 beneficiari ai indemnizaţiei sociale. De precizat faptul că niciun pensionar din Olt nu primeşte pensie sub 520 lei. Dacă sunt persoane care au pensii de câţiva lei, acelea nu sunt drepturi la pensie, ci drepturi la indemnizaţii”, a precizat Iulian Smarandache, directorul executiv al CJP Olt.

Indemnizaţia socială pentru pensionari se determină ca diferenţa între suma de 520 lei şi nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată. În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, atât de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cât şi de pensie din sistemele neintegrate acestuia, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea pensiei sociale minime garantate, se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri.

Drepturile cu titlu de indemnizaţie socială se stabilesc şi se plătesc de Casa Naţională de Pensii Publice, prin Casa Judeţeană de Pensii Olt, şi se evidenţiază distinct pe talonul de pensie. Pensia socială minimă garantată a fost introdusă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului, numărul 6/2009, care a intrat în vigoare începând cu 1 aprilie 2009. Conform prevederilor acestui act normativ, nivelul pensiei sociale minime garantate a fost de 300 de lei, începând cu 1 aprilie 2009, de 350 lei, începând cu 1 octombrie al aceluiaşi an şi de 400 de lei, începând cu 1 ianuarie 2015, iar din luna martie 2017 nivelul indemnizație sociale a crescut la 520 de lei. Un simplu calcul ne arată că dacă împărţim această sumă la numărul mediu de zile dintr-o lună reiese faptul că un pensionar este nevoit să supravieţuiască, fără a adăuga eventualele costuri legate de medicamente, cu 17 lei pe zi. Actualmente, în evidenţele CJP Olt figurează 107.456 de pensionari dintre care 93.449 pensionari de stat şi 14.026 agricultori.

Ilie Bîzoi