Pensionarii trebuie să depună la ANAF Declaraţia Unică pentru anumite venituri

0
553

Pensionarii nu sunt scutiți de depunerea declarației unice și plata dărilor fiscale pentru veniturile pe care le obțin, pe lângă pensie, informează avocatnet.

Lista cu activitățile pentru care trebuie să depuneți Declarația unică: din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală (cu excepţia celor pentru care impozitul se reţine la sursă), cedarea folosinţei bunurilor (chirii), activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare sau venituri din alte surse pentru care există obligaţia depunerii acestei declaraţii.

Dacă au obținut astfel de venituri în 2019 trebuie să depună declarația unică (definitivarea situației, dacă s-a depus deja) și trebuie plătite dările aferente până la 30 iunie.

Iar tot până la acest termen pensionarii care obțin și anul acesta astfel de venituri trebuie să depună declarația pentru estimarea veniturilor pe 2020, dar pentru care dările fiscale au termen abia anul viitor, pe 15 martie.

 Dacă declaraţia unică privind venitul realizat în anul 2019 se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii: pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau prin compensare integral până la data de 30 iunie 2020 inclusiv; pentru depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, numai dacă este îndeplinită condiţia privind plata, menţionată anterior, caz în care se acordă ambele bonificaţii. De aceste bonificații pot beneficia și persoanele care: în anul 2019, au realizat venituri pentru care au obligația depunerii numai a declaraţiei unice privind venitul estimat (Capitolul II din declaraţia unică); au optat în anul 2019 pentru plata CAS sau a CASS.

Bonificația se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în declaraţia unică privind venitul realizat, obligaţiile de plată determinându-se prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) menționează că, în cazul în care contribuabilii au depus declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea bonificaţiilor, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaraţii rectificative până la 30 iunie 2020, inclusiv, cu respectarea condiţiilor menţionate mai sus.