PENSIONARI DIN OLT, INVALIZI ÎN ACTE, DAR MUNCESC PE RUPTE. VEZI LOCALITĂȚILE DE UNDE SUNT ACEȘTIA

0
1285

Încasează pensie de invaliditate, dar au şi serviciu. Este cazul unor pensionari din județul Olt care au fost identificați, de la începutul acestui an, de Casa Județeană de Pensii Olt, dar și de Agenția Națională de Administrare Fiscală că încasau atât pensie de invaliditate, cât și salariu, deşi legea nu le dă acest drept.

Deşi în cuprinsul deciziilor de pensionare emise, beneficiarii sunt atenţionaţi privind incompatibilitatea anumitor tipuri de pensie cu activităţi de natură salarială, încă mai sunt pensionari care nu ţin cont de aceste avertizări. Astfel, verificările realizate de la începutul anului de Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt şi Fisc au condus la identificarea a cinci cazuri de încasare necuvenită a drepturilor de pensie, din cauza incompatibilităţii dintre încasarea de venituri din activităţi – pentru care plata contribuţiilor de asigurări sociale este obligatorie – cu dreptul la pensie.

Oamenii sunt obligaţi acum să restituie banii încasaţi necuvenit. Pensionarii care sunt descoperiţi în situaţia de incompatibilitate sunt din mai multe categorii. În primul rând, este vorba despre debite care provin de la pensionarii de invaliditate gradul I sau II care au cumulat pensia cu venituri salariale sau alte venituri asimilate acestora. O altă categorie este reprezentată de pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul III de invaliditate, care au lucrat cu normă întreagă (opt ore/zi) şi, conform legii, pot lucra doar jumătate de normă (patru ore/zi). Situaţia de incompatibilitate survine şi în cazul soţului supravieţuitor care beneficiază de pensie de urmaş şi nu poate cumula această pensie cu venituri din activităţi salariale dacă acestea depăşesc 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor de stat.  „În urma verificărilor, au fost identificate cinci cazuri de incompatibilitate pentru care s-au emis decizii de debit în sumă totală de 15.043 de lei. Este vorba despre două decizii invaliditate gradul II, o decizie de invaliditate gradul III,  o decizie urmași și o decizie legea 578”, a precizat directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache.

Localitățile de unde provin cazurile de incompatibilitate sunt: Slatina –un caz, Caracal – un caz, Cungrea – un caz, Scornicești – un caz și Iancu Jianu – un caz.

Potrivit legii, sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de trei ani. Pentru a-i depista periodic pe cei care au şi alte venituri în afara de pensia care li se cuvine, periodic, au loc confruntări ale bazelor de date ale Casei de Pensii cu ale Agenției Naționale de Admninistrare Fiscală, dar şi cu alte instituţii.