Pensionari anticipat sau pe caz de boală din Olt, administratori de firme

0
901

Încasează pensie de boală sau sunt pensionați anticipat, dar sunt în același timp și administratori ai unor firme. Este cazul unor pensionari din județul Olt care au fost identificați de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) că sunt administratori de firme, fapt ce contravine legii.

Câțiva pensionari din Olt au fost depistaţi în ultima perioadă de inspectorii Casei Naţionale de Pensii (CNP), că au încasat atât pensie, cât şi salariu (în calitate de administratori ai unor firme) în condiţiile în care ei nu aveau dreptul legal de a fi angajaţi. De altfel, în cuprinsul deciziilor de pensionare emise, beneficiarii sunt atenţionaţi privind incompatibilitatea anumitor tipuri de pensie cu activităţi de natură salarială. Chiar şi aşa există pensionari care nu ţin cont de aceste avertizări.  Oamenii sunt obligaţi însă acum să restituie banii încasaţi necuvenit. Pensionarii care sunt descoperiţi în situaţia de incompatibilitate sunt din mai multe categorii. În primul rând, este vorba despre debite care provin de la pensionarii de invaliditate gradul I sau II care au cumulat pensia cu venituri salariale sau alte venituri asimilate acestora. O altă categorie este reprezentată de pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul III de invaliditate, care au lucrat cu normă întreagă (opt ore/zi) şi, conform legii, pot lucra doar jumătate de normă (patru ore/zi). Situaţia de incompatibilitate survine şi în cazul soţului supravieţuitor care beneficiază de pensie de urmaş şi nu poate cumula această pensie cu venituri din activităţi salariale dacă acestea depăşesc 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor de stat.  „Deja acestor pensionari le-au fost trimise înştiinţări privind clarificarea situaţiei, ei figurând ca administratori ai unor firme”a precizat Iulian Smarandache, directorul executiv al CJP Olt. Potrivit legii, sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de trei ani.

Pentru a-i depista periodic pe cei care au şi alte venituri în afara de pensia care li se cuvine, periodic, au loc confruntări ale bazelor de date ale Casei Judeţene de Pensii cu ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, dar şi cu alte instituţii.