Parlamentul a decis: Indemnizație lunară de 700 de lei pentru urmaşii celor persecutaţi din motive politice

0
207

Deputaţii au adoptat, marţi, în plen, proiectul de lege pentru modificarea art.5, alin. (6) şi (7) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, fiind vizată clarificarea modului de determinare a indemnizaţiei de care beneficiază anumite categorii de persoane. S-au înregistrat 242 de voturi ‘pentru’, două ‘împotrivă’ şi o abţinere.
Potrivit unui amendament, soţul/soţia celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti ori decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu are dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul luptelor cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti, în timpul detenţiei internării abuzive în spitale de psihiatrie, în timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului are dreptul la o indemnizaţie lunară de 500 lei, prevede un alt amendament.

De prevederile proiectului de lege beneficiază în mod corespunzător şi copilul celui decedat după eliberarea din detenţie, internare abuzivă în spitale de psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului.

Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale. indemnizaţiile acordate în baza prezentului decret-lege sunt neimpozabile, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii şi se pot cumula cu orice categorie de pensie, conform unui alt amendament.

Stabilirea calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare în condiţiile prezentului decret-lege se fac de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

Agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sunt obligate să se pronunţe asupra cererii de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare prevăzute de prezentul decret-lege, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, printr-o decizie motivată.

Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă şi/sau legionară în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, precum şi copiilor acestora.

Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă începând cu prima zi a lunii următoare depunerii cererii şi se suportă din bugetul de stat.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 30 septembrie 2020, Camera Deputaţilor fiind decizională în acest caz.