Opoziție PNL în Consiliul Județean Olt

0
436

Aleșii județeni s-au reunit joi, 27 iunie, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de administraţia judeţeană.

Dacă 19 din cele 20 de proiecte au trecut cu unanimitate de voturi, proiectul referitor la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul județului Olt, a  stârnit controverse.

În ciuda opoziţiei consilierilor judeţeni PNL, care au votat împotriva acestui punct de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre a trecut. Prin vocea liderului de grup, consilierul judeţean Marian Radu, aleşii judeţeni PNL au cerut explicații cu privire la criteriile pe baza cărora s-au alocat fonduri doar unor primării, în condițiile în care aproape toate unitățile administrative din județ se confruntă cu probleme financiare. Președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a ținut să lămurească această controversă motivând faptul că alocarea fondurilor pentru primăriile în cauză s-a făcut pe baza unor solicitări dovedite a unor probleme cu care se confruntă acestea.

Iată proiectele care au fost aprobate în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 27 iunie 2019:  Proiect de hotărâre cu privire la acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județului Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Olt; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș”; Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean; Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”; Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”; Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 220 din 20.12.2018 cu privire la aprobare proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Vitomirești”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statuul de funcții al direcției Generale de Asistență Socilaă și Protecția Copiluluui Olt-aparat propriu, transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii din structura direcției, desființarea și înființarea unui post în statul de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal, precum și cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal – serviciu social din structura direcției; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării; Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Execuție drum acces depozit ecologic Bălteni de la calea ferată la intrare în depozit, L=0,780 km”; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărârecu privire la prelungirea valabilității Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, actualizat; Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al județului Olt în domeniul public al orașului Balș; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în treaptă profesională imediat superioară celei deținute; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Execuție sector din drumul județean nou DJ644B, km 0+000 – 2+650, L=2,650 km și drum acces din DJ644B la stația de transfer deșeuri Balș, L=0,250 km”.