OLTUL, SUFOCAT DE GUNOAIE

0
733

Pe malul râurilor, apelor și drumurilor, cu mici excepții, gunoaiele au pus stăpânire pe județul nostru. În orașe constați cu surprindere că tot ce ține de partea de colectare selectivă a deșeurilor suferă foarte mult. Din păcate, aceste nereguli sunt cauzate pe de-o parte de generatorii de deșeuri, instituții ale statului, societăți comerciale, persoane fizice și administrații locale, iar pe de alta de organelor cu atribuții de prevenire și control, în speță Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, Prefectura Olt, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și operatorilor economici care au atribuții de colectare a deșeurilor. Referitor la aceste situații, Gazeta Oltului vă prezintă un amplu material de presă.

 Faptul că România se află pe locuri codașe în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea lor aproape că nu miră pe nimeni. Un procent insignifiant din deșeurile produse de țara noastră sunt colectate, respectiv reciclate corespunzător: Altele merg la compost, în timp ce majoritatea deșeurilor ajung la groapa de gunoi.

Probabil că puțini cunosc faptul că potrivit OUG 74/2018, în România, colectarea selectivă a deșeurilor a devenit obligatorie începând cu luna iulie 2019 pe patru fracții: plastic/metal, hârtie/carton, sticlă, deșeuri. În acest sens, firmele de salubritate și unitățile administrative teritoriale (primăriile) au obligația de a dota punctele de colectare a deșeurilor cu cele 4 containere pentru colectare selectivă.

În plus se va ține cont de culorile asociate:

 •  deșeuri reziduale, amestecate, menajere » negru;
 • sticlă » verde;
 • hârtie și carton » albastru;
 • plastic și metal » galben. 

Din păcate, în municipiul Slatina, la blocuri, în majoritatea cartierelor, dar și în zona de case, situația nu arată nici pe departe așa, în sensul că aceste containere lipsesc cu desăvârșire. Mai mult compania Salubris cu care municipalitatea slătineană are încheiat contract și care are obligația să asigure mașini dedicate special pentru colectarea pe fiecare fracție în parte, ignoră legislația în vigoare. Astfel că, chiar și în puținele zone unde există saci sau pubele pentru strângerea selectivă, colectarea deșeurilor (n.r. hârtie, carton, metal, plastic) se face în aceeași mașină ceea ce reprezintă o încălcare gravă a legislației de mediu.

Cu privire la această situație am cerut și punctul de vedere al societății Salubris SA.

La data prezentei, SC Salubris SA prestează în județul Olt activitatea, colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții  colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, în baza contractelor de  delegare sau a contractelor de prestări servicii în UAT-urile, Slatina, Balș, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Bobicești, Bîrza, Cîrlogani, Pleșoiu, Strejești, slătioara, găneasa, pîrșcoveni, Dăneasa, Brebeni, Schitu, Vîlcele, Coteana, perieți, Bălteni, Valea Mare, Teslui, Curtișoara, Dobroteasa, Vitomirești, Milcov la care se adaugă începând cu 1 mai 2021 localitățile Grădinari și Morunglav.

În localitățile Slatina, Balș, Drăgănești-Olt, Bîrza, Vîlcele și Dăneasa societatea noastră asigură și colectarea deșeurilor recicabile din containere standardizate sau saci menajeri.

În restul localităților, societatea noastră colectează doar deșeuri menajere, însă pentru informații referitoare la colectarea deșeurilor reciclabile vă rugăm să vă adresați respectivelor instituții. În municipiul Slatina, colecatrea selectivă se face din saci personalizați în zona de case, din containere sau pubele la agenții economici în funcție de solicitare, iar în unele puncte de colectare din zona blocurilor din recipienți de 11001 sau 30001. La acest moment se află în extindere sistemul de colectare din containere underground urmând ca după finalizarea acestuia (existența a minim două containere 5000 l în fiecare punct de colectare) colectarea să se efectueze pe 2 fracții, umed și uscat conform art.2 alin (60 din legea 101/2006. În alte UAT-uri, colectarea se face din recipienți standardizați sau alte variante puse la dispoziție de către UAT-uri conform art.59 punctul f) legea 211/2011.

În asigurarea respectării articolului menționat mai sus precum și a art.17 din același act normativ, UAT-urile trebuie să pună la dispoziția operatorului spațiile de colectare necesare, să aprobe tarife diferențiate, să aprobe modificări ale contractelor, caietelor de sarcini și regulamentelor de salubritate lucruri imposibil de realizat într-un orizont de timp nedefinit, motivat de faptul că toate contractelor sunt limitate până la data implementării SMID Olt, componenta colectare. Astfel nimeni nu poate realiza o investiție a cărei amortizare nu este definită într-un interval de timp, pentru că investițiile realizate nu se pot recupera prin redevență sau tarif, iar implementare componentei colectare din cadrul SMID Olt nu depinde nici de ADI Olt nici de UAT-uri membre ci de termene legale, modificări legislative, proceduri de respectat în atribuirea contractului, etc. la acest moment componenta colectare din cadrul SMID Olt este în faza de evaluare și avem convingerea că SMID Olt va deveni funcțional în ansamblul sau în cel mai scurt timp. Pentru identificarea altor cauze, referitoare la cele solicitate de dumneavoastră și care se  referă la respectarea prevederilor legale sau la modul de funcționare și acțiune a autorităților locale, la constrângerile legislative sau financiare în sarcina acestora, vă recomandăm să cereți punctul de vedere al acestor instituții,se arată în răspunsul dat de conducerea „Salubris SA” la solicitarea Gazeta Oltului.

Pentru a ne edifica și mai bine cu privire la această situație am solicitat și poziția oficială a Direcției Administrare Patrimoniu, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Slatina.

Conform prevederilor din contractul de concesiune, serviciile publice de salubrizare concesionate cuprind următoarele activități : colectarea separată  și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori ; colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioara a acestora ;  organizarea prelucrării, neutralizării  și valorificării de materiale și energetice a deșeurilor  și operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare.

Pentru a contribui la îmbunătățirea standardului serviciilor și a creșterii gradului de confort zilnic al cetățenilor, Primăria municipiului Slatina urmărește prin serviciile de colectare a deșeurilor și dezvoltarea unui sistem modern pentru a permite respectarea standardelor europene și românești, precum și asigurarea unei colectări rapide, eficientă și cu un impact vizual, de trafic și de mediu cât mai scăzut, urmare acestui fapt la această dată în municipiu sunt funcționale un număr de 206 containere îngropate (underground-5mc) pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere, fiind în curs de implementare încă 37 buc.(underground 5mc) și 6 buc. semiîngropate, ce urmează a fi implementate în zonele aglomerate (piețe), toate cele 243 buc. fiind achiziționate, implementarea urmând a se derula în timp util și legal.

 Conform prevederilor art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 240/05.09.2017 referitoare la aprobarea și avizarea documentelor necesare derulării  procedurilor  de  licitație  publică organizate  în vederea atribuirii: Contractului  de delegare prin concesiune  a gestiunii activităților  de colectare și transport  a deșeurilor municipale  și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt, coroborate cu art. 4 a) a fost mandatată Asociația de Dezvoltare Intercomunitariă OLT – ECO să semneze în numele și pe seama Municipiului Slatina contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza  județului Olt.

Prevederile pct 6.2 Entități principale implicate, din Anexa nr.1 a H.C.L. nr. 240/05.09.2017 pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, respectivAsociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) este înființată de comun acord de către CJ și Consiliile locale din județ. ADI este responsabilă pentru realizarea politicilor și strategiilor regionale de gestionare a deșeurilor, pentru monitorizarea generală a implementării proiectului și a progresului înregistrat de acesta, pentru punerea la punct a colectării și depozitării deșeurilor, în strânsă consultare cu consiliile locale ale orașelor și comunitățile locale implicate.

Prevederile   pct.8   Motivele   care  justifica   delegarea   serviciilor,   din   Anexa   nr. l   a  H.C.L. nr.240/05.09.2017 pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv Principalul motiv care duce la necesitatea delegării serviciilor este dat de condiționalitățile POS Mediu. Conformarea cu normele legale si cu aquis-ul comunitar presupun în primul rând, colectarea pe trei fracții de deșeuri reciclabile, reducerea cantității de deșeuri municipale biodegradabile, precum și atingerea obiectivelor globale de reciclare pentru deșeuri din ambalaje

La această dată colectarea selectiva în municipiul Slatina se face de la agenții economici și instituții publice, conform frecvențelor stabilite prin contract, în zona blocurilor de locuit din containere de suprafață tip IGLU, iar în zonele cu, case de locuit se face în saci de culoare galbenă personalizate. Până la finele anului 2021 toate cele 243 buc containere îngropate (underground 5mc) se vor adapta astfel încât să fie posibilă colectarea separată pe 2 (doua) fracții, respectiv umedă și uscată.

Fiecare dintre noi, ca reprezentat al comunității, are puterea și obligația de a influența procesul de ecologizare a propriului oraș sau  a zonei unde locuiește. Soluția este la îndemâna noastră și constă în depozitarea selectivă a deșeurilor. Mai precis, trebuie să depozităm deșeurile în locurile special amenajate  și, pe cât posibil, pe categorii.

Considerăm că, daca exemplul celor care colectează selectiv ar fi mai mult practic și mediatizat, cetățenii ar deveni conștienți de avantajele colectării selective și valorificarea acestor deșeuri la cote superioare, în detrimentul defrișării ha.otice a pădurilor.

De asemenea, comunitatea ar trebui să înțeleagă că pentru a gestiona în mod eficient situația respectivă, nu sunt suficiente masurile luate doar de autoritățile locale și operatorul responsabil cu salubrizarea municipiului, ci trebuie ea însăși să se implice activ în soluționarea acestor probleme.

De altfel, în nici un stat european, măsurile legislative și cele administrative nu ar fi avut succes daca partenerii locali, administrația publică și cetățenii, nu ar fi acționat concertat, fiecare parte fiind responsabilizată, exemplu concret în acest sens fiind modul în care o parte din cetățeni se implică în colectarea selectiva și depozitarea acestora.

Vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră în problemele de mediu și pentru susținerea pe care ne-o acordați, instituția noastră speră  în continuare într-o colaborare cât mai fructuoasă, în limitele de competență prevăzute de legislația națională și europeana în vigoare în beneficiul întregii comunități, a precizat conducerea Direcției Administrare Patrimoniu Slatina.

Îi lăsăm pe cititori să tragă concluziile din răspunsurile autorităților.

Din păcate, această situație nu se regăsește numai în Slatina, ci aproape peste tot în județul Olt, atât în mediul urban, cât și rural.

Cum se realizează colectarea selectivă?

În conformitate cu legea 211/2011, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin categoriile de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

Colectarea selectivă la asociațiile de proprietari (blocuri) se va face din containerele special amenajate și etichetate pe fiecare fracție, la gospodăriile individuale (case) se va face în saci menaj colorați în culorile stabilite, iar la firme și instituții publice conform contractului încheiat cu firmele de salubritate, în saci și pubele speciale.

Legea prevede că este interzisă amestecarea deșeurilor, abandonarea și depozitarea acestora în afara spațiilor special amenajate.

Colectarea deșeurilor se face în sistem cu pubele, de diferite culori, astfel:

 • pentru colectare selectivă plastic și metal se va folosi pubela de culoare galbenă (folii, PEID, PET, PVC și alte materiale plastice, dar și metale feroase și neferoase),
 • pentru colectare selectivă carton și hârtie se va folosit pubela de culoare albastră (hârtie tipărită, hârtie în amestec),
 • pentru colectare selectivă sticlă se va folosi pubela de culoare verde (sticlă colorată și sticlă albă),
 • pubela de culoare gri/maro este destinată colectării pentru fracția mixtă (biodeșeuri și deșeurile menajere),
 • pubela de culoare neagră este destinată colectării de deșeuri biodegradabile din gospodăriile proprii (frunze uscate, iarbă, flori, resturi de legume și fructe).

Legea 132/2010 privind colectarea selectivă în instituții publice prevede următoarele:

 • în fiecare birou/incintă al/a instituției publice vor fi amplasate 3 recipiente de colectare selectivă pe culori – pentru colectare selectivă albastru: hârtie și carton, galben: metal și plastic, verde: sticlă;
 • pe fiecare etaj/nivel al instituției publice vor fi amplasate recipiente de colectare selectivă;
 • recipientele vor fi amplasate într-un loc ușor accesibil, marcat și indicat corespunzător;
 • fiecare instituție publică este obligată să plaseze la intrarea în instituție un punct de colectare selectivă a deșeurilor destinat vizitatorilor și să asigure informarea acestora prin exemplificare.

Colectarea selectivă este doar un prim pas pe care fiecare din noi poate să îl facă pentru a aduce o contribuție la conservarea naturii, a mediului și a sănătății noastre.

Într-un număr viitor al ziarului vom reveni și cu aspecte privind modul în care își fac datoria instituțiile statului cu atribuții pe această linie: cei care produc deșeuri, firmele care ar trebui să facă această colectare, precum și organele îndrituite să aplice legea.