OLTENII MOR PE CAPETE

0
865

Nu mai puțin de nouă persoane mor, în medie, în fiecare zi în județul Olt. Asta dacă este să ne luăm după numărul ajutoarelor de deces acordate în primele opt luni de către Casa Județeană de Pensii Olt.

Peste 2.200 de olteni au beneficiat de ajutor de deces, în primele opt luni ale anului. Un simplu calcul arată că, în medie, în fiecare zi nu mai puțin de nouă olteni mor. Suma plătită de Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt în această perioadă depășește 11,7 milioane lei.

„De la 1 ianuarie şi până la 31 august, s-au acordat 2.216 ajutoare de deces. Sprijinul financiar a fost acordat ca urmare a decesului titularului în 2.138 cazuri şi doar în 78 de situaţii pentru pierderea unui membru al familiei.  Suma totală acordată ca urmare a acestor situații se ridică la 11.730.317 RON (adică aproape 117 miliarde ROL)”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Olt, Constanța Gheorghe.

Ajutorul de deces se acordă, în baza unei cereri la care se ataşează mai multe documente: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate. În cazul decesului persoanei care era angajată în baza unui contract de muncă, ajutorul de deces trebuie să se acorde de către angajator. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare. Ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului.

Aceste ajutoare financiare sunt plătite de Casa de Pensii Olt, de cele mai multe ori, rudelor celor decedaţi, iar acestea primesc de multe ori ajutorul bănesc în aceeaşi zi în care depun actele. Valoarea ajutorului de deces s-a majorat în 2020, cu 266 RON în cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului și cu 133 RON în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului, față de 2019. Astfel, pentru decesul asiguraților se  acordă 5.429 RON, față de 5.163 RON, cât era anul trecut, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se va acorda suma de 2.715 RON, față de 2.582 RON, anul trecut.