Oltenii care obţin venituri din închirierea camerelor în scop turistic vor plăti mai mult

0
223

Data de 25 iulie este termenul limită pentru persoanele fizice din judeţul Olt ca să efectueze plata anticipată reprezentând 50 % din impozitul pe veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi cinci camere inclusiv pentru anul 2017. Până la aceeaşi dată contribuabilii olteni au obligaţia plăţii primei tranşe şi din contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă acestor venituri.
Pentru judeţul Olt norma anuală de venit pentru închirierea de camere în scop turistic aprobată pentru anul 2017 este de 15.000 de lei/cameră/an, indiferent de categoria localităţii şi amplasamentul locuinţei, în creştere faţă de anul trecut cu 2.400 de lei.  Norma anuală de venit, se ajustează prin diminuare astfel: reducerea cu 10% a normelor anuale de venit pentru locuinţele situate în mediul rural; reducere cu 10% pentru camerele de locuit situate în construcţii de lemn, paiantă, valatuci, şipci şi cărămidă nearsă; reducere cu 20%în situaţia în care camerele nu sunt dotate cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi de încălzire proprii sau comune; reducerea cu 20% a normelor anuale de venit în situaţia în care camerele nu sunt dotate cu instalaţii sanitare proprii puse în exclusivitate la dispoziţia turiştilor; reducerea cu 5% a normelor anuale de venit în situaţia în care camerele au o suprafaţă mai mică sau egală cu 10 mp; reducerea cu 5% pentru camere care au mai mult de două locuri de cazare. Coeficienţii de corecţie stabiliţi nu pot să diminueze cu mai mult de 30% normele anuale de venit stabilite pin Ordinul comun al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi ministrului Finanţelor Publice. Totodată, în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cotă de 5,5%, baza lunară de calcul a acesteia este valoarea anuală a normei de venit raportată la cele 12 luni ale anului şi nu poate fi mai mică decât un salariu minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut. Plata impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează pe codul numeric personal al persoanei fizice care realizează aceste venituri la trezoreriile unităţilor fiscale în a căror rază teritorială aceştia îşi au domiciliul.

Ilie Bîzoi