OLTENII ATRAȘI CU TITLURI DE STAT CU DOBÂNZI AVANTAJOASE

0
447

Persoanele fizice pot investi, începând cu 4 ianuarie 2021,  în noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, cu maturități de 1, 2 și 3 ani și dobânzi de 3,25% 3,5% și 3,75.  Aceste emisiuni reprezintă o alternativă de economisire avantajoasă pentru români, având în vedere că veniturile provenind din dobânzi sunt neimpozabile. 

  Titlurile de stat pot fi cumpărate: între 4-27 ianuarie 2021  de la unitățile Trezoreriei Statului; între 4-25 ianuarie 2021  prin rețeaua de oficii poștale ale Poștei Române, din mediul rural, și până în 26 ianuarie la cele din mediul urban.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. A fost eliminată plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri doar în perioada de subscriere. Titlurile de stat sunt în formă dematerializată și au valoare nominală de 1 leu.

Dobânda este plătită la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale ce le atestă această calitate.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și eventuale modificări ale acestuia vor fi publicate pe : www.mfinante.gov.ro (secțiunea Datorie publică),  www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro.