Oltenii atrași cu titluri de stat cu dobânzi avantajoase

0
275

Persoanele fizice pot investi, începând cu 1 iulie 2020,  în noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, cu scadențe la 1,2,3 și 5 ani, cu dobânzi de 3,5%, 4%, 4,25% și 4,75 %. Veniturile aferente sunt neimpozabile.

Titlurile de stat pot fi cumpărate: între 01 – 31 iulie 2020  de la unitățile Trezoreriei Statului; între 01 – 30 iulie 2020  prin rețeaua de oficii poștale ale Poștei Române, din mediul urban, și până în 29 iulie 2020 la cele din mediul rural. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. A fost eliminată plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni.

Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri doar în perioada de subscriere.

Titlurile de stat sunt în formă dematerializată și au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este plătită la termenele prevăzute în prospectul de emisiune.

De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale ce le atestă această calitate. Emiterea titlurilor de stat pentru populație va continua pe tot parcursul anului 2020, iar maturitățile pentru fiecare emisiune vor fi stabilite în funcție interesul manifestat de investitori.

Alternativa de economisire a Ministerului Finanțelor Publice se bucură de un interes crescut al românilor, având în vedere că veniturile provenite din dobânzi sunt neimpozabile.

Prospectul de emisiune și eventuale modificări ale acestuia vor fi publicate pe    http://www.mfinante.ro, www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro , https://www.posta-romana.ro