OLT: rata șomajului, în scădere

0
107

În luna aprilie, rata șomajului la nivelul județului Olt era de 5,81% (7.512  șomeri din care 3.486 femei), fiind într-o ușoară scădere de 0,42 pp comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,23%.

Din totalul de 7.512 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 883 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.629  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.211  șomeri provin din mediul rural și  1.301  sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (38,69 %), apoi somerii cu nivel de instruire liceal (22,68 %), urmat de cei au absolvit invatamantul profesional (20,36 %), iar 15,73 % au cei cu nivel de instruire  primar si fara studii . Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,05 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,46 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1771 persoane foarte greu ocupabile,  3500 greu ocupabile, 1929 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.” transmite AJOFM Olt.