OLT: Rata şomajului, în scădere

0
65

În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, la sfârșitul lunii martie, erau înregistrați 8.065 șomeri, din care 3.748 femei, rata șomajului fiind de 6,23%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,37%, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere de 0,14  pp.

Din totalul de 8.065 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.001 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.064  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.599  șomeri provin din mediul rural și 1.466  sunt din mediul urban.

”Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (37,29 %), apoi somerii cu nivel de instruire liceal (23,47 %), urmat de cei au absolvit invatamantul profesional (19,47 %), iar 16,70 % au cei cu nivel de instruire  primar si fara studii . Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,23 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,81 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2023 persoane foarte greu ocupabile,  3675 greu ocupabile, 1939 mediu ocupabile, iar 428 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.” transmite AJOFM Olt.