Olt: rata şomajului este 5,70%

0
140

La sfârșitul lunii  SEPTEMBRIE  2022 în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați  7.378  șomeri (din care 3.323   femei), rata șomajului fiind de 5,70% .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,57 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere  cu 1,13  pp.

Din totalul de 7.378 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 787  erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.591  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.082  șomeri provin din mediul rural și  1.296  sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (36,69 %), apoi somerii cu nivel de instruire  liceal (23,60 %), urmat de cei cu nivel de instruire  primar si fara studii (20,47 %), iar 16,35 % au absolvit invatamantul profesional/arte si meseri. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,31 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,59 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1923 persoane foarte greu ocupabile,  3509 greu ocupabile, 1563 mediu ocupabile, iar 383 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.” transmite AJOFM Olt.