Olt: rata șomajului este 4,89%

0
140

La sfârșitul lunii Noiembrie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 7.833 șomeri (din care 3.484 femei), rata șomajului fiind de 4,89%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,90%, în această lună acest indicator a scazut cu 0,01  procente .

Din totalul de 7.833 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.398 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.435 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 5.927  șomeri provin din mediul rural și 1.906 sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (36,19 %), apoi somerii cu nivel liceal (24,38 %), urmat de cei cu nivel de instruire instruire primar si fara studii (19,34 %), iar 16,83 % au absolvit invatamantul profesional/arte si meserii. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,22 %, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2,01 %.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2159 persoane foarte greu ocupabile, 3240 greu ocupabile, 2167 mediu ocupabile, iar 267 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.